Hvordan påvirkes hjerte- og karsystemet av nattarbeid og lange arbeidsdager? Dette har STAMI forska på.

Her presenterer STAMI-forsker Marit Skogstad prosjektet og funnene. I tillegg presenterer forsker Dagfinn Matre STAMIs satsing A-TID, som skal gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordninger og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge.

Les mer om A-TID her

Forskere ved STAMI driver et pågående prosjekt som gir nye interessante funn om sammenhengen over tid mellom eksponering for skiftarbeid, som også inkluderer nattarbeid og lange arbeidsdager, og hjerte- og karsykdom.

Arbeidstidsordninger som innebærer nattarbeid og tidlige morgenskift, gir redusert søvn og kan bidra til å øke risikoen for å utvikle helseplager og sykdom. I flere tidligere studier har forskere funnet en sammenheng mellom antall år i skiftarbeid og økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Ifølge Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 arbeider i alt 34 prosent av alle ansatte utenom ordinær dagtid i form av en skift- eller turnusordning eller en annen ordning. Det tilsvarer 850.000 personer.

Andelen som jobber utenom dagtid varierer fra 3 til over 90 prosent i ulike yrker og er vanlig i næringene sjøfart og luftfart og transportnæringene, helsesektoren, industrien, flere serviceyrker og primærnæringene.