Rita Bast-Pettersen

Rita Bast-Pettersen

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi – Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME)

23 19 53 85

Prosjektleder i prosjekter

Publikasjoner

Rapporter

Andre ansatte i Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME)

Få nyhetsbrev
Lukk