Vit. artikkel

Nevropsykologiske studier av arbeidstakere eksponert for aluminium

Bast-Pettersen, Rita
Tidsskrift for Norsk Psykologforening Norsk Psykologforening, Tidsskrift for Norsk Psykologforening 37: 732–737
http://dx.doi.org/
Få nyhetsbrev
Lukk