Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi utvikler og anvender kunnskap om arbeid og helse, blant annet gjennom utredning av sykdom som mistenkes å ha sammenheng med arbeid, med forskning på arbeid og helse, og med støtte til forvaltningen og virksomhetene/bedriftshelsetjenestene på arbeid og helse-feltet.

Ansatte