Når virksomheten har store datasett vil det være svært tidkrevende å legge inn manuelt og importere måleresultater. Det kan være at din virksomhet har egne datasystemer for registrering, og det vil være unødvendig å legge det inn to ganger. For å gjøre det enklere å legge data inn i EXPO, og bidra til et viktig arbeid for det norske arbeidsliv og arbeidstakerne, arbeider vi med å importere hele serier med prøveinformasjon og måleresultater direkte.

Dette er beregnet for virksomhet som har veldig mange prøver registrert i egne systemer.

Dersom din bedrift ønsker å delta og få deres data inn, ta kontakt expo@stami.no.

 

Tilbake til

  • Brukerveiledningens forside.

  • Hurtigveiledning for registrering av luftprøver i EXPO Online.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

  • Informasjon om hvordan du kan endre og slette prøver, og ufullstendige registreringer.

  • Her finner du informasjon om søk i virksomhetens eget arkiv, eksport til excel av prøver og resultater, og hvordan du kan se næringsgjennomsnitter for utvalgte prøver

  • Forklaringer av ord og uttrykk brukt i EXPO Online, og informasjon om ulike kodesett benyttet.