Videre til

  • Her finner du informasjon om hvordan du fullfører registrering av prøver som ikke er kontrollert og arkivert (ufullstendige registreringer).

  • Informasjon om hvordan du kan endre eller slette serier, prøver, resultater og stoff.

Tilbake til