Hjem Våre tjenester EXPO Online Brukerveiledning EXP[..] Utfyllende veiledning Redigere

Redigere

Her finner du utfyllende informasjon om ufullstendige registreringer, og om hvordan du kan endre og slette serier, prøver, resultater og stoff.

Videre til

  • Her finner du informasjon om hvordan du fullfører registrering av prøver som ikke er kontrollert og arkivert (ufullstendige registreringer).

  • Informasjon om hvordan du kan endre eller slette serier, prøver, resultater og stoff.

Tilbake til

Få nyhetsbrev
Lukk