Videre til

  • Her finner du forklaringer på symboler, ord og begreper benyttet i EXPO Online.

  • Her finner du informasjon om ulike kodesett benyttet i registreringsløsningen.

Tilbake til

  • Brukerveiledningens forside.

  • Hurtigveiledning for registrering av luftprøver i EXPO Online.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

  • Informasjon om hvordan du kan endre og slette prøver, og ufullstendige registreringer.

  • Her finner du informasjon om søk i virksomhetens eget arkiv, eksport til excel av prøver og resultater, og hvordan du kan se næringsgjennomsnitter for utvalgte prøver.