Registreringen er en 4-trinnsprosess der informasjon om hver enkelt prøve registreres (trinn 1) og deretter legges stoffene som har blitt målt til (trinn 2). I trinn 3 legges måleresultatene inn, enten manuelt eller ved import dersom det er større datasett. Når all informasjon og resultater er registrert skal prøvene kontrolleres og arkiveres i trinn 4. Lagring av informasjon underveis er viktig for å hindre at informasjon går tapt. Ved gjentagende registrering av svært like prøver kan registreringen gjøres raskere ved å kopiere tidligere registreringer. Prøver som ikke er kontrollert og arkivert (flyttet til permanent arkiv) kan redigeres ved behov.

Registrering av prøver og måleresultat

Innlogging

 1. Logg inn via altinn.no eller bruk expo.stami.no. For mer informasjon om innlogging og tilgang, se adgang og autorisasjon.
 2. Registrer endringer for innlogget virksomhet og trykk Lagre, eller Ingen endringer dersom all informasjon er registrert korrekt.

 

1 REGISTRER PRØVER

 1. Start registrering ved å trykke på knappen Start ny registrering eller gå til REGISTRERING i menylinjen øverst på side og velg «Start ny registrering».
 2. I registreringsbildet er det to rammer trinn 1-Registrer prøver og trinn 2- Registrer stoff. I trinn 1 registrerer du all informasjon om prøven. Serie-ID registreres først. Alle feltene som er markert med rødt må fylles ut. For utfyllende informasjon om registrering av prøveinformasjon gå til trinn 1- Registrer prøveinformasjon?
 3. Når all informasjon er fylt inn trykk på knappen Legg til som ny prøve nederst til høyre i trinn 1. Neste prøve kan legges inn med samme prosedyre som over eller du kan gå videre til å registrere stoff i trinn 2.

NB! Prøver uten komponenter (stoff) er ikke synlige i Arkiv, men er tilgjengelig under ufullstendige registreringer.

 

 

2 REGISTRER STOFF

 1. I trinn 2 registreres stoffene fra lister som du finner ved å trykke Velg stoff eller Velg analysepakke.
 2. a) Dersom du bruker listen Velg stoff kan du søke etter stoffene du trenger og legge de til en etter en ved å velge OK og åpne listen igjen
  eller b) Ved bruk av Velg analysepakke finner du frem den gruppen med analyser du trenger og trykker på OK. Skulle det dukke opp flere stoffer enn du trenger fjerner du bare  avkrysningen i tabellen i trinn 2 og trykker på Lagre.
 3. Dersom du ikke har lagt til alle prøvene kan du gå tilbake til trinn 1 og registrere resten av prøvene. Husk å velge Legg til som ny prøve for hver ny prøve du er ferdig med å registrere.
 4. Trykk Lagre i trinn 2 for å avslutte eller Neste trinn>> for å registrere måleresultater.

 

3 REGISTRER MÅLERESULTAT

 1. I trinn 3- Registrer resultater kan du legge inn måleverdiene manuelt i tabellen. Når alle verdiene er lagt til velg Lagre for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette til trinn 4- Kontroller og arkiver. Dersom resultatene er tilgjengelig elektronisk kan du velge å importere resultatene. Velg da Importer måleresultat.
 2. Når alle verdiene er lagt inn velg Lagre for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette til trinn 4- Kontroller og arkiver.

 

4 KONTROLLER OG ARKIVER

 1. I trinn 4-Kontroller og arkiver skal du se igjennom prøveinformasjon og resultater ved å scrolle bortover radene.
 2. Marker prøvene som er godkjent og trykk på «Arkiver valgte prøver»
 3. Velg «Arkiver» i dialogvinduet for å bekrefte at prøvene kan arkiveres. Dersom du har arkivert alle prøvene i serien, vil du bli ført til siden for prøver som ikke er ferdig registrerte, Ufullstendige registreringer.

 

Gjentagende registrering av svært like prøver- Kopier tidligere registreringer

For mer detaljert forklaring, se her.

 1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg Kopier tidligere registreringer.
 2. Finn den serien du ønsker å kopiere, og velg om du ønsker å kopiere «Prøver» eller både «Prøver og stoff» ved å trykke på kopier symbolet.
 3. Du vil bli ført til første side av registreringen trinn 1 og trinn 2.Fullfør registrering med samme prosedyre som ved registrering ellers (trinn 1 til 4 på denne siden). Ønsker du å vite mer se Utfyllende veiledning for mer informasjon og tips om registreringen.

Les mer

 • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

Tilbake til