Luftveislidelser

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er konsentrasjonen ofte mye høyere i arbeidsmiljøet enn andre steder. Slike eksponeringer kan ha helseeffekter på luftveiene, slik som KOLS og astma, men også andre typer helseeffekter.

Nyhet 15. oktober 2020

Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og l...

Nyhet 22. september 2020

Eksponering for biologiske og kjemiske komponenter i norske sagbruk

I en nylig publisert studie har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøkt hvilke forhold i sagbruk, sorterverk og h...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å...

Nyhet 2. mars 2020

Helseeffekter av nanocellulose - hvilken rolle spiller immunceller?

Nanocellulose er et nytt og attraktivt biomateriale som benyttes innen mange forskjellige industrier. I en ny prisvinnende studie har STA...

Prosjekt 25. oktober 2019

Evaluerer helserisiko ved eksponering for sement

Hensikten med prosjektet er å oppdatere kunnskapsstatusen om helserisiko ved eksponering for sement i yrkeslivet. Innånding av sementst...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2021
Nyhet 21. oktober 2019

Har evaluert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø

Den Nordiske Ekspertgruppen (NEG), som STAMI er en del av, har vurdert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø, som blant...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Kurs 9. juli 2018

Dagsseminar om spirometri 12. september

STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og s...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Association between exposure in the cement production industry and non-malignant respiratory effects: A systematic review

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rengjøringsmidler i sprayform. Frigir de helsefarlige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?

Tidligere studier har påvist økt risiko for utvikling av astma både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involv...

Nyhet 10. februar 2017

STAMI er på banen

Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunn...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering og helse-effekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann

Håndtering av avløpsvann medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning: toksiske gasser, kjemikalier fra industriutsl...

Nyhet 25. november 2016

Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å unders...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å unders...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Allergenexposition. Wie kann man Inhalationsallergene an Arbeitsplätzen und in der Umwelt messen? Zusammenfassung des "EAACI Positionspapier" zum Allergenmonitoring

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Bakers' exposure to flour dust

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Cross-shift study of exposure–response relationships between bioaerosol exposure and respiratory effects in the Norwegian grain and animal feed production industry

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity