Luftveislidelser

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er konsentrasjonen ofte mye høyere i arbeidsmiljøet enn andre steder. Slike eksponeringer kan ha helseeffekter på luftveiene, slik som KOLS og astma, men også andre typer helseeffekter.

Nyhet 12. desember 2022

Follobana gir oss ny kunnskap om moderne tunneldriving

Etter 18 millionar arbeidstimar er den lange togtunnelen ferdig. STAMI har vore med, og samla inn ny kunnskap om arbeidsmiljøet på modern...

Prosjekt 25. november 2021

Proteiner i luft – Ny markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien?

Formålet med prosjektet er å undersøke om proteiner i luft kan være en god markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien, sa...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Nyhet 13. oktober 2021

Partiklar frå tannsliping kan vere skadeleg for helsa

Sliping og polering av tenner med nye komposittmateriale kan føre til frigjering av mikro- og nanopartiklar. Tannhelsepersonell som pusta...

Nyhet 12. april 2021

Eksponering for kvarts øker risikoen for redusert lungefunksjon og lungesykdommer

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at høy eksponering for kvarts over tid gir økt risiko for utvikling av kols ...

Nyhet 15. oktober 2020

Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og luf...

Nyhet 22. september 2020

Eksponering for biologiske og kjemiske komponenter i norske sagbruk

I en nylig publisert studie har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøkt hvilke forhold i sagbruk, sorterverk og høvl...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å endre...

Nyhet 2. mars 2020

Helseeffekter av nanocellulose - hvilken rolle spiller immunceller?

Nanocellulose er et nytt og attraktivt biomateriale som benyttes innen mange forskjellige industrier. I en ny prisvinnende studie har STA...

Prosjekt 25. oktober 2019

Evaluerer helserisiko ved eksponering for sement

Hensikten med prosjektet er å oppdatere kunnskapsstatusen om helserisiko ved eksponering for sement i yrkeslivet. Innånding av sementstøv...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Nyhet 21. oktober 2019

Har evaluert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø

Den Nordiske Ekspertgruppen (NEG), som STAMI er en del av, har vurdert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø, som blant a...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

The International Agency for Research on Cancer has classified one type of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as possibly carcinogeni...

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Background: The accumulation of MWCNTs in the lung environment leads to inflammation and the development of disease similar to pulmonary ...

Nikota, Jake; Banville, Allyson; Goodwin, Laura Rose; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole Lynn; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Metastasis and cell adhesion are key aspects of cancer progression. Neurofascin (NFASC) is a member of the immunoglobulin superfamily of ...

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Arnoldussen, Yke Jildouw; Skaug, Vidar; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Association between exposure in the cement production industry and non-malignant respiratory effects: A systematic review

Objectives: Based on findings from a systematic literature search, we present and discuss the evidence for an association between exposur...

Fell, Anne Kristin Møller; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rengjøringsmidler i sprayform. Frigir de helsefarlige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?

STAMI-rapport nr. 2/2017. Tidligere studier har påvist økt risiko for utvikling av astma både blant profesjonelle renholdere og andre yrk...

Olsen, Raymond; Pedersen, Ine; Berlinger, Balazs; Nordby, Karl-Christian; Daae, Hanne Line; Johansen, Thea Haugsten; Alfonso, Jose Hernan; Løvseth, Eva Kristin; Molander, Pål

Nyhet 10. februar 2017

STAMI er på banen

Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering og helse-effekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann

STAMI-rapport nr. 4/2016. Håndtering av avløpsvann medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning: toksiske gasser, kjemi...

Heldal, Kari Emilie; Madsø, Lene; Thornér, Elin Einarsdóttir; Svendsen, Kristin V Hirsch; Nordby, Karl-Christian; Austigard, Åse Dalseth; Goffeng, Lars Ole

Nyhet 25. november 2016

Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøk...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering i norske sagbruk

STAMI-rapport nr. 3/2016. Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAM...

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study

Purpose: To study longitudinal changes in lung function in asphalt pavers and a reference group of road maintenance workers, and to detec...

Ulvestad, Bente; Randem, Britt Grethe; Skare, Øivind; Aaløkken, Trond Mogens; Mynarek, Georg; Elihn, Karine; Lund, May-Brith

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Introduction: There are no validated molecular methods that prospectively identify patients with surgically resected lung squamous cell c...

Noro, Rintaro; Ishigame, Teruhide; Walsh, Naomi; Shiraishi, Kouya; Robles, Ana I.; Ryan, Bríd M.; Schetter, Aaron J.; Bowman, Elise D.; Welsh, Judith A.; Seike, Masahiro; Gemma, Akihiko ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Allergenexposition. Wie kann man Inhalationsallergene an Arbeitsplätzen und in der Umwelt messen? Zusammenfassung des "EAACI Positionspapier" zum Allergenmonitoring

Die Exposition gegenüber hochmolekularen Allergenen aus natürlichen Quellen stellt einen Risikofaktor für die Entstehung von allergischem...

Raulf, Monika; Buters, Jeroen T.M.; Chapman, Martin D.; Cecchi, Lorenzo; De Blay, Frédéric; Doekes, Gert; Wijnand, Eduard; Heederik, Dick J.J.; Jeebhay, Mohamed Fareed; Kespohl, Sabine; Krop, Esmeralda J.M. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Bakers' exposure to flour dust

We aimed to characterize bakers' personal exposure to airborne flour dust with respect to the health-related aerosol fractions inhalable,...

Kirkeleit, Jorunn; Hollund, Bjørg Eli; Riise, Trond; Wijnand, Eduard; Bråtveit, Magne; Storaas, Torgeir

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Cross-shift study of exposure–response relationships between bioaerosol exposure and respiratory effects in the Norwegian grain and animal feed production industry

Objective: We have studied cross-shift respiratory responses of several individual bioaerosol components of the dust in the grain and fee...

Straumfors, Anne; Heldal, Kari Emilie; Wijnand, Eduard; Wouters, Inge M.; Ellingsen, Dag; Skogstad, Marit