Luftveislidelser

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er konsentrasjonen ofte mye høyere i arbeidsmiljøet enn andre steder. Slike eksponeringer kan ha helseeffekter på luftveiene, slik som KOLS og astma, men også andre typer helseeffekter.

Prosjekt 25. oktober 2019

Evaluerer helserisiko ved eksponering for sement

Hensikten med prosjektet er å oppdatere kunnskapsstatusen om helserisiko ved eksponering for sement i yrkeslivet. Innånding av sementstøv...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Publikasjoner

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Publikasjoner

Eksponering i norske sagbruk

STAMI-rapport nr. 3/2016. Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAM...

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete ...

Publikasjoner

Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study

Purpose: To study longitudinal changes in lung function in asphalt pavers and a reference group of road maintenance workers, and to detec...

Ulvestad, Bente; Randem, Britt Grethe; Skare, Øivind; Aaløkken, Trond Mogens; Mynarek, Georg; Elihn, Karine; Lund, May-Brith

Publikasjoner

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Introduction: There are no validated molecular methods that prospectively identify patients with surgically resected lung squamous cell c...

Noro, Rintaro; Ishigame, Teruhide; Walsh, Naomi; Shiraishi, Kouya; Robles, Ana I.; Ryan, Bríd M.; Schetter, Aaron J.; Bowman, Elise D.; Welsh, Judith A.; Seike, Masahiro; Gemma, Akihiko ...

Publikasjoner

Allergenexposition. Wie kann man Inhalationsallergene an Arbeitsplätzen und in der Umwelt messen? Zusammenfassung des "EAACI Positionspapier" zum Allergenmonitoring

Die Exposition gegenüber hochmolekularen Allergenen aus natürlichen Quellen stellt einen Risikofaktor für die Entstehung von allergischem...

Raulf, Monika; Buters, Jeroen T.M.; Chapman, Martin D.; Cecchi, Lorenzo; De Blay, Frédéric; Doekes, Gert; Wijnand, Eduard; Heederik, Dick J.J.; Jeebhay, Mohamed Fareed; Kespohl, Sabine; Krop, Esmeralda J.M. ...

Publikasjoner

Bakers' exposure to flour dust

We aimed to characterize bakers' personal exposure to airborne flour dust with respect to the health-related aerosol fractions inhalable,...

Kirkeleit, Jorunn; Hollund, Bjørg Eli; Riise, Trond; Wijnand, Eduard; Bråtveit, Magne; Storaas, Torgeir

Publikasjoner

Physico-chemical properties and biological effects of diesel and biomass particles

Diesel combustion and solid biomass burning are the major sources of ultrafine particles (UFP) in urbanized areas. Cardiovascular and pul...

Longhin, Eleonora; Gualtieri, Maurizio; Capasso, Lauro; Bengalli, Rossella; Mollerup, Steen Kristen; Holme, Jørn Andreas; Øvrevik, Johan; Casadei, Simone; Di Benedetto, Christiano; Parenti, Paolo; Camatini, Marina

Få nyhetsbrev
Lukk