STAMI-rapport nr. 4/2016. Håndtering av avløpsvann medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning: toksiske gasser, kjemikalier fra industriutslipp, infeksiøse bakterier og virus, samt ikke-infeksiøse mikroorganismer og mikrobielle komponenter. Tidligere studier fra Stami har vist at arbeidere på renseanlegg har en risiko for å bli eksponert for biologiske faktorer og da spesielt endotoksin og bakterier som kan forårsake irritasjoner og betennelsesreaksjoner i luftveiene.

Det ble registrert en reduksjon i lungefunksjonen og endringer i inflammatoriske biomarkører fra lungene, noe som ble tolket som tidlige tegn på betennelsesreaksjoner grunnet eksponering under arbeid. En lavgradig systemisk betennelsesreaksjon viste også en sammenheng med en redusert lungefunksjon. Mange rapporterte også plager fra sentralnervesystemet, noe som kan relateres til eksponering for den giftige gassen hydrogensulfid (H2S).

I en ny oppfølgingsstudie finansiert av Norsk Vann, Fagforbundet, Arbeidstilsynet og LO ønsket vi derfor å sette fokus på eksponering for hydrogensulfid i tillegg til endotoksin. Andre arbeidsgrupper som eksponeres for avløpsvann, nemlig arbeidere i avløpsnettet er lite studert og ble inkludert i undersøkelsesgruppen. En oppfølging av lungefunksjonen for å studere mer kronisk utvikling av tetthet i luftveiene ble også inkludert. 149 arbeidere fra renseanlegg og avløpsnett i Oslo og Trondheim med kommuner i omegn deltok i helseundersøkelsen. Helseundersøkelsen besto av lungefunksjonsmåling, nevropsykologiske undersøkelser og en blodprøve for å studere inflammatoriske markører.

Heldal, Kari Emilie; Madsø, Lene; Thornér, Elin Einarsdóttir; Svendsen, Kristin V Hirsch; Nordby, Karl-Christian; Austigard, Åse Dalseth; Goffeng, Lars Ole
STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang