Publikasjon

Eksponering og helse-effekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann

STAMI-rapport nr. 4/2016.

Håndtering av avløpsvann medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning: toksiske gasser, kjemikalier fra industriutslipp, infeksiøse bakterier og virus, samt ikke-infeksiøse mikroorganismer og mikrobielle komponenter.

Heldal, Kari Emilie; Madsø, Lene; Thornér, Elin Einarsdóttir; Svendsen, Kristin V Hirsch; Nordby, Karl-Christian; Austigard, Åse Dalseth; Goffeng, Lars Ole
STAMI-rapport
http://hdl.handle.net/11250/2425092 Åpen tilgang