Hjem Prosjekter Proteiner i luft – Ny markør for luftbåre[...]

Proteiner i luft – Ny markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien?

Formålet med prosjektet er å undersøke om proteiner i luft kan være en god markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien, samt om proteiner i luft er en bedre metode for bestemmelse av yrkeseksponeringen for støv og på sikt kan erstatte dagens gjeldende grenseverdier.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Andelen ansatte i næringsmiddelindustrien som oppgir at de har luftveisplager er relativ høy sammenlignet med andre bransjer.

Operatører i næringsmiddelindustrien hadde samtidig et høyere legemeldt sykefravær i 2017-2019 grunnet astmadiagnose sammenlignet med andre bransjer (STAMIs faktabok 2021).

I 2020 var det i overkant av 47.000 ansatte i næringsmiddelindustrien (SSB, 2020, 3. kvartal). Dette utgjør omtrent 20 prosent av industriarbeiderne i Norge, og omtrent 1,8 prosent av antall lønnstakere i Norge.

Mangler grenseverdier

Det finnes få relevante grenseverdier i luft for den type støv som kan forekomme i næringsmiddelindustrien. Samtidig er det kjent at en del av luftveisplagene blant arbeidere i næringsmiddelindustrien skyldes eksponering for bioaerosoler med proteiner fra ulike kilder (f.eks. mel, melk, kjøtt, egg, sopp, fisk, skalldyr, osv.).

Det er derfor behov for bedre og mer spesifikke analysemetoder enn de man benytter i dag, slik at bedrifter og bedriftshelsetjenester skal kunne jobbe godt forebyggende med hensyn på denne type eksponering.

Tørre råvarer

Prosjektet planlegger å samle inn både personlige og stasjonære eksponeringsmålinger av inhalerbart støv og proteiner i bakerier og konditorier, samt i annen næringsmiddelindustri hvor man arbeider med tørre råvarer (f.eks. pulver, mel og krydder).

Partikkelstørrelsesfordelingen til støvet, variasjoner i støvkonsentrasjon i løpet av et skift, endotoksiner i luft og støvets «totale inflammatoriske potensial» vil også bli undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk