Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Andelen ansatte i næringsmiddelindustrien som oppgir at de har luftveisplager er relativ høy sammenlignet med andre bransjer.

Operatører i næringsmiddelindustrien hadde samtidig et høyere legemeldt sykefravær i 2017-2019 grunnet astmadiagnose sammenlignet med andre bransjer (STAMIs faktabok 2021).

I 2020 var det i overkant av 47.000 ansatte i næringsmiddelindustrien (SSB, 2020, 3. kvartal). Dette utgjør omtrent 20 prosent av industriarbeiderne i Norge, og omtrent 1,8 prosent av antall lønnstakere i Norge.

Mangler grenseverdier

Det finnes få relevante grenseverdier i luft for den type støv som kan forekomme i næringsmiddelindustrien. Samtidig er det kjent at en del av luftveisplagene blant arbeidere i næringsmiddelindustrien skyldes eksponering for bioaerosoler med proteiner fra ulike kilder (f.eks. mel, melk, kjøtt, egg, sopp, fisk, skalldyr, osv.).

Det er derfor behov for bedre og mer spesifikke analysemetoder enn de man benytter i dag, slik at bedrifter og bedriftshelsetjenester skal kunne jobbe godt forebyggende med hensyn på denne type eksponering.

Tørre råvarer

Prosjektet planlegger å samle inn både personlige og stasjonære eksponeringsmålinger av inhalerbart støv og proteiner i bakerier og konditorier, samt i annen næringsmiddelindustri hvor man arbeider med tørre råvarer (f.eks. pulver, mel og krydder).

Partikkelstørrelsesfordelingen til støvet, variasjoner i støvkonsentrasjon i løpet av et skift, endotoksiner i luft og støvets «totale inflammatoriske potensial» vil også bli undersøkt.

Samarbeidspartnere

Følgende bedrifter har sagt seg villige til å legge til rette for arbeidsmiljømålinger i forbindelse med prosjektet; Bakehuset, Baker Hansen, Joh. Johannson Kaffe, Mesterbakeren og Orkla.

Referansegruppen

Følgende bedrifter, tilsyn og interesseorganisasjoner er representert i referansegruppen for prosjektet; Arbeidstilsynet, Bakehuset, Baker Hansen, Joh. Johannson Kaffe, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lantmännen Cerealia, Mesterbakeren, NHO Mat og Drikke og Orkla.

Status

Prosjektet holder for tiden på med datainnsamlingen i bakerier og konditorier og annen næringsmiddelproduksjon. Målsetningen til prosjektet er å samle inn prøver fra minimum 120 personer som har arbeidsoppgaver hvor man håndterer støvete råvarer som inneholder proteiner. Status per 05.09.2022 er at prosjektet har samlet inn prøver fra totalt 117 personer, hvorav 33 personer og 84 personer i henholdsvis bakerier og konditorier og annen næringsmiddelindustri.