Bærekraft er et av dagens store trendord, og mange assosierer det utelukkende med klima. I ordet ligger langsiktighet og ansvarlighet, at noe står seg over tid.

Demografiske utfordringer, klimakrav, mangel på kompetanse og en for lav inkluderingstakt i arbeidslivet truer fundamentet i velferdsstaten vår.

Det er en reell fare for at den ikke står seg over tid.

Norsk konkurransefortrinn

Arbeidsmiljøet – hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet – har lenge vært et norsk konkurransefortrinn.

Det store spørsmålet er hvordan vi kan bruke dette konkurransefortrinnet til å påvirke samfunnsutviklingen i bærekraftig retning, slik at vi kan stå lengre i jobb, inkludere flere i arbeidslivet og ivareta arbeidstakernes helse, jobbengasjement og kompetanse.

Under Arendalsuka 2022 samlet STAMI toppene i trepartssamarbeidet for å dykke dypere ned i utfordringene og mulighetene vi har foran oss.

Gode arbeidsmiljøer er avgjørende

Å få flere til å stå lengre i arbeid og inkludere de som står utenfor arbeidslivet er grunnleggende for å møte de demografiske utfordringene vi står overfor.

Pål Molander, direktør i STAMI peker på gode arbeidsmiljøer som selve rammebetingelsen for å få til inkludering i arbeidslivet.

– For å lykkes inkludering og sørge for arbeid som gir helse, er det avgjørende at de som står utenfor kommer til arbeidsmiljøer som er gode. Ofte dreier det seg om sårbare mennesker som har behov for trygge rammer. Når de første kommer over terskelen, blir de ofte ekstremt produktive og lojale medarbeidere. Derfor må arbeidsmiljø løftes opp som rammebetingelse for inkludering, sier STAMI-direktøren.

Han trekker frem det grønne skiftet og det digitale skiftet og hvordan disse store endringene vil påvirke omstillingstakten i arbeidslivet.

– I Norge er vi gode omstillinger. Arbeidsmiljø er nøkkelen for å få til sunne omstillinger fremover, sier han.

Trepartssamarbeid som suksessfaktor

Hva er det viktigste partene i arbeidslivet kan gjøre for at arbeidslivet skal tåle den tiden vi går inn i og dermed sikre en bærekraftig samfunnsutvikling med et bærekraftig arbeidsliv

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen trekker frem trepartssamarbeidet som en suksessfaktor i norsk arbeidsliv, og en modell det blir viktig å ta vare på og videreutvikle fremover.

– Vi har sterke arbeidslivsorganisasjoner i Norge som har vært vesentlige for å få dette til. For oss politikere blir det viktig å bygge oppunder arbeidet med å ha et velorganisert og godt arbeidsliv hvor det jobbes kunnskapsbasert og systematisk med arbeidsmiljø – og her kommer STAMI inn, sier hun.

Forlenge arbeidslivet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at det aller viktigste for LO er å sørge for at så mange som mulig kan stå i jobb gjennom et helt arbeidsliv med helsa i behold.

Jobben må dessuten gi en lønn som er god nok til å betale regningene og brødfø familien.

– Dette mener vi er grunnlaget for bærekraft både for den enkelte og for samfunnet. For å nå det målet må vi styre unna flere midlertidige ansettelser, deltid, tilkallingsvikariater, sosial dumping og dårlige arbeidsmiljø og mindre innflytelse for de ansatte.

Nina Melsom, direktør arbeidsliv i NHO mener bedriftene stadig blir mer bevisste på bærekraft og viser nysgjerrighet rundt hva som kan puttes inn i det begrepet.

– For å bidra til å løfte dette arbeidet, er trepartssamarbeidet uvurderlig. Et viktig spørsmål vi stiller oss, er dessuten hvordan vi bruker arbeidskraften for at folk skal klare å stå i arbeid gjennom hele sitt yrkesliv.