Arbeid og helse

Nyhet 29. juni 2020

Gjenåpning av arbeidsplassene

Tidligere i juni ble STAMI-direktør Pål Molander invitert av Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til en samtale om arbeid...

Nyhet 4. juni 2020

Oversikt over arbeidsmiljøstudier

Det internasjonale nettverket OMEGA-NET som ledes av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerer nå en europeisk oversikt over hvil...

Prosjekt 4. juni 2020

EPHOR - Exposome Project for Health and Occupational Research

EPHOR er et unikt og ambisiøst europeisk samarbeidsprosjekt bestående av 19 partnere fra 12 europeiske land. Prosjektet studerer sammen...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024