I de siste utgavene av Arbeid og Helse har det vært satset på å etablere innholdet i arbeidsmiljøbegrepet – arbeidsmiljøet handler om arbeid, og hvordan vi organiserer, planlegger og utfører arbeidet.
I årets retter vi oppmerksomheten mot kjerneaktiviten i STAMI: forskningen.

Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

Du lærer mer om noen av de mange spennende forskningsprosjektene ved STAMI. Ved bruk av relevante case belyses forskningsfunn eller -prosjekter eller lager interessante kontekster å introdusere dem i. På den måten håper vi å få godt frem nytteverdien forskningen har for det norske arbeidslivet.

Les blant annet om:

  • Arbeidsmiljø i krisetider – hvordan påvirker koronakrisen arbeidslivet?
  • Hvordan stadige omorganiseringer kan gjøre oss endringstrette
  • IA-tiltak som fungerer
  • Hvordan kunnskapsoppsummeringer gis oss sikker viten
  • Støy på arbeidsplassen – hva gjør det med oss?
  • Spennende forskning om brannmenn og kreft
  • Konsekvenser av mangel på søvn og hvile blant skiftarbeidere

Åpne pdf: Arbeid og Helse 2020

 

Bestill eller last ned