Publisert

Journalen er en av de første vitenskapelige tidsskriftene innenfor feltet arbeidsmiljø og arbeidsmedisin som gjør dette.

Økt gjennomslagskraft med åpen tilgang

–  Dette er en naturlig utvikling for oss, sier Alex Burdorf, som er en av journalens to sjefredaktører.

– Journalen har jobbet for åpent tilgjengelig vitenskap i mange år allerede. I motsetning til andre arbeidsmiljø- og helsejournaler, har vi lagt fagfellevurdert innhold åpent tilgjengelig online fram til trykking. I 2020 har også flere forfattere ønsket åpen tilgang på publikasjonene sine, noe som har gitt rundt 80 prosent åpent publiserte artikler. Nå er det på tide å ta det siste steget med full åpen tilgang fra 1. januar 2021, sier Burdorf videre.

SJWEH ble lansert i 1975 og publiseres av stiftelsen The Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH). NOROSH eies av de nordiske arbeidsmiljøinstituttene og samarbeider tett med andre vitenskapelige miljø. I Norge har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) stått bak journalen siden den ble etablert for 45 år siden.

Direktør for STAMI, Pål Molander, uttrykker glede over at journalen går over til full åpen tilgang.

– For et lite og sammensatt fagfelt som arbeidsmiljø og -helse, er det svært viktig med sterke vitenskapelige tidsskrift med publikasjoner av høy kvalitet. Disse blir nå lettere tilgjengelig for både andre forskere og fagmiljø, eksperter innenfor bedriftshelsetjenesten og til sist også norske arbeidsplasser, påpeker han.

Vil tiltrekke seg viktige publikasjoner

For NOROSH er vitenskapelig synlighet og gjennomslagskraft et overordnet mål, og full åpen tilgang vil sterkt bidra til dette. Med svært høy vitenskapelig standard og rask digital publisering av artikler, er journalen godt posisjonert for å utvikles videre på en plattform med åpen tilgang. Sammen med noen av arbeidsmiljøfeltets sterkeste fagfeller og tidenes høyeste impact factor (antall siteringer tidsskriftet har fått i et bestemt år) for journalen, kommer SJWEH til å fortsette å tiltrekke seg viktige publikasjoner.

Økt synlighet, fri bruk og mer deling for alle

Åpen tilgang gjør at hvem som helst dele og bruke artikler så lenge en forholder seg til CC-BY 4.0-retningslinjene. For artikkelforfattere betyr det økt synlighet for forskningen de jobber med og økt påvirkning på helse, miljø og sikkerhet. Samtidig svarer det på kravene fra de som finansierer forskningen, og da spesielt offentlig finansiert forskning.

Åpent publiserte artikler brukes og siteres oftere enn lukket innhold. De kan leses rett fra de fleste søkemotorer og kan deles til hvilken som helst nettside. Dette betyr at forskningsinstitutt som STAMI kan øke oppmerksomheten omkring forskningen og kunnskapsproduksjonen samtidig som samfunnet gis muligheter til raskere samfunnsgevinster gjennom kunnskapsbasert forebygging. Lesere får gratis tilgang til litteratur som er svært viktig både i studiesammenheng og i det forebyggende arbeidet.

Klikk her for å gå til journalen

Ønske du mer informasjon kan du kontakte journalens administrerende redaktør (på engelsk): Lisa O’Donoghue-Lindy, Managing Editor. Tel/WhatsApp: +264 81 4190709. Email: lodo@ttl.fi. www.sjweh.fi