Forskningsområde

Epidemiologi og samfunnsforhold

Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, samt studiet av årsaker til sykdom og død. Et hovedmål for epidemiologisk forskning er å finne årsakssammenhenger, og på STAMI jobber vi med kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

Arbeid på sykehus

På instituttet gjennomføres det mange forskningsprosjekt innenfor epidemiologi og samfunnsforhold.

Noen slike eksempler er: Hvor mye sykelighet er arbeidsrelatert, Deltakelse i arbeidslivet og arbeidsrelatert helse i et livsløpsperspektiv, Årsaker til, og konsekvenser av, å droppe ut av skolen – et livsløpsperspektiv samt prosjektet Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert fysisk aktivitet.

Prosjekter

Publikasjoner