Forskningsområde

Epidemiologi og samfunnsforhold

Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, samt studiet av årsaker til sykdom og død. Et hovedmål for epidemiologisk forskning er å finne årsakssammenhenger, og på STAMI jobber vi med kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom/skade.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk