Forskningsområde

Temaovergripende

På STAMI jobber vi med kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom/skade. Forskning som klassifiseres som temaovergripende har et bredere eller mer overordnet fokus, og kan ofte innebære studier av flere forskjellige eksponeringsfaktorer.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk