Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyse av uorganiske forbindelser i luft

Analyse av uorganiske forbindelser i luft

Nedenfor er oversikt over analysene vi tilbyr innen bestemmelse av uorganiske forbindelser i luft. Etter avtale kan vi utføre analyser av forbindelser i arbeidsluft som ikke står i denne listen, normalt gjelder dette analyser som kan være interessante i en forskningssammenheng. Ta gjerne kontakt med oss.

Oversikt over analysene

Prøvetaking

Instituttets prøvetakingsskjemaer skal brukes ved innsendelse av prøver. Informasjonsskriv vedrørende biologiske prøver skal alltid følge prøvetakingsskjemaene ved utsendelse. Skjemaer fås ved henvendelse til instituttet eller de kan lastes ned i bokmål eller nynorsk versjon.

Prøvetakingsutstyr

Når prøvetaking og analyse krever det, vil instituttet kunne formidle prøvetakingsutstyr. Nærmere opplysninger om dette kan gjøres over e-post eller telefon til kontaktpersonen som du finner på sidene for de konkrete analysene.
Instituttet leier ut oppladbare prøvetakingspumper og rotameter som er tilpasset prøvetakingsutstyret. Pumper og rotameter bestilles samtidig med annet prøvetakingsutstyr og laboratorietjenester.

Bestilling

Bestilling av prøvetakingsutstyr og analyser skjer via e-post til kontaktpersonen som du finner spesifisert på sidene for de konkrete analysene. Bestillingen er ikke gyldig uten bekreftelse fra instituttet.

Blindprøver

Med hver prøveserie skal det følge med blindprøve(r). Analyse av blindprøven(e) regnes ikke med i antall prøver og faktureres ikke.

 

Få nyhetsbrev
Lukk