Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: Prøvetaker for uorganiske syrer må være tilpasset aerosolfraksjonen for grenseverdi
  • HNO3, H3PO4: «totalstøvkassett» med aerosolfilter (1,0 PTFE)
  • HCl, HF: «totalstøvkassett» med aerosolfilter (1,0 PTFE) og KOH impregnert gassfilter
  • H2SO4: Torakal syklon med  påmontert plastkassett med aerosolfilter (1,0 µm PTFE)
 • Pumpe:
  • HCl, HNO3, H3PO4, HF: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min for «totalstøvkassett»
  • H2SO4: Luftgjennomstrømningshastighet  1.6 L/min (Torakal syklon)
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering:

 • Ionekromatografi (IC)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).