Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Prøvetaking av NaOH/KOH kan gjøres med en «totalstøvkassett» etterfulgt av bestemmelse av natrium (Na)/kalium (K). Resultatene omregnes til luftkonsentrasjon av NaOH/KOH. Det vil si at andre forbindelser med Na/K i arbeidsmiljøet vil kunne gi en overestimering av resultatene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: 25 mm «totalstøvkassett» med aerosolfilter (5,0 µm PVC)
  • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min for «totalstøvkassett»
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering:

  • Bestemmelse av NaOH som natrium (Na) med ICP-OES (basert på NIOSH Method 7401).
  • Bestemmelse av KOH som kalium (K) med ICP-OES (basert på NIOSH Method 7401).

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur.
  • Etter bruk: Romtemperatur.

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).