Kontakt

Publisert

Direktevisende elektrokjemisk sensor for nitrogendioksid (NO2) benyttes for å identifisere eksponeringskilder og variasjoner i eksponering over måleperioden.

For vurdering mot grenseverdi anbefales impregnert filter metode.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: 
  • Karbonmonoksid (CO): Direktevisende elektrokjemisk sensor
  • Nitrogendioksid (NO2): Direktevisende elektrokjemisk sensor
  • Nitrogendioksid (NO2): «totalstøvkassett» med NaI impregnert gassfilter
  • Hydrogenfluorid (HF): se Uorganiske syrer
 • Pumpe:
  • Nitrogendioksid (NO2): Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min for «totalstøvkassett»
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Gasser.

Metode og instrumentering

 • NO2/CO: Direktevisende elektrokjemisk sensor
 • NO2: Spektrofotometri (STAMI metode basert på Ferms metode tilpasset prøvetaking i arbeidsluft)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur i lukket pose
 • Etter bruk: Kjølig, 4-8 °C i lukket pose

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).
Spesielt: Norsk grenseverdi er planlagt innført i 2021.