Kontakt

Publisert

Om sveiserøyk

 • Sveiserøykaerosol har massen fordelt til partikler mindre enn 1 μm og betraktes som en respirabel aerosol.
 • Ved arbeidsoperasjoner som er en kombinasjon av sveising og sliping vil det i tillegg genereres partikler med større aerodynamisk diameter.
 • 25mm ”totalstøvkassett” benyttes under forutsetning at det kun sveises i prøvetakingsperioden. Med denne forutsetningen kan resultatene vurderes mot grenseverdi for respirabel mangan.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse. Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Metode for prøvetaking av sveiserøyk er 25mm «totalstøvkassett» med veid filter plassert i arbeidstakerens innåndingssone (på innsiden av visir).

I tillegg til gravimetrisk bestemmelse av støv/røyk på filter for vurdering mot grenseverdi for uspesifisert sveiserøyk, er det nødvendig med grunnstoffbestemmelse for å kunne vurdere eksponering for sveiserøykens komponenter mot grenseverdier.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: 25 mm «totalstøvkassett» med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min for «totalstøvkassett»
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

 • Gravimetri
 • Multi-grunnstoffbestemmelse*:ICP-OES etter syreoppslutning i mikrobølgeovn.
  *Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, Zr

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldenende grenseverdier, se Arbeidstilsynets veiledning.