Kontakt

Om dieseleksos

  • Elementært karbon anses som den beste markøren for partikkelfasen av dieseleksos.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

STAMI anbefaler at filterkassetten til måling av elementært karbon også pakkes med et NaI impregnert filter for oppsamling av nitrogendioksid (NO2).

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: 25 mm «totalstøvkassett» med uveid kvartsfilter (eventuelt med NaI impregnert filter til NO2)
  • Pumpe: luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min for «totalstøvkassett»
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

  • Termisk-optisk analyse av elementært karbon (NIOSH metode 5040)
  • Bestemmelse NO2: Spektrofotometri (STAMI metode basert på Ferms metode tilpasset prøvetaking i arbeidsluft)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur i lukket pose
  • Etter bruk: Kjølig, 4-8 °C i lukket pose

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).