Kontakt

Publisert

Prøvetaking av metallstøv/grunnstoffer må utføres med relevant prøvetaker i forhold til grenseverdi som skal benyttes til vurdering.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr:

 • Prøvetaker:
  • Respirabel aerosol: Respirabel syklonprøvetaker med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
  • Inhalerbar aerosol: Inhalerbar prøvetaker med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
  • 25 mm «totalstøvkassett» med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet  må være tilpasset prøvetaker
  • Respirabel aerosol: HD type respirabel syklonprøvetaker – 2,2 L/min
  • Inhalerbar aerosol: IOM prøvetaker – 2,0 L/min
  • 25 mm «totalstøvkassett»: 2,0 L/min
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler

Metode og instrumentering

   • Gravimetri
   • Bestemmelse av ett grunnstoff: ICP-OES etter syreoppslutning i mikrobølgeovn
   • Multigrunnstoffbestemmelse*: ICP-OES etter syreoppslutning i mikrobølgeovn.
    *Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, Zr

   Oppbevaring av prøven

   • Før bruk: Romtemperatur
   • Etter bruk: Romtemperatur

   Vurdering

   Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).