Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Supplerende analyser av partiklenes sammensetning kan være nødvendig for vurdering av eksponeringen. Se side for Metaller/grunnstoffer.

Ved eksponering for betongstøv vil det, i tillegg til totalstøvmålinger, kunne være aktuelt med prøvetaking av respirabelt støv/respirabel kvarts.

Nødvendig utstyr:

 • Prøvetaker: Type aerosol og hvordan eksponeringen skal vurderes er avgjørende for valg av prøvetaker.
  • Respirabel aerosol: Respirabel syklonprøvetaker med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
  • 25 mm «totalstøvkassett» med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet  må være tilpasset prøvetaker
  • Respirabel aerosol: HD type respirabel syklonprøvetaker – 2,2 L/min
  • 25 mm «totalstøvkassett»: 2,0 L/min
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler

Metode og instrumentering

 • Gravimetri

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldenende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).