Dersom serien eller prøvene allerede er kontrollert og arkivert i trinn 4, må du ta kontakt med systemadministrator hos STAMI, expo@stami.no, for å slette dataen permanent eller gjøre endringer. Om du derimot vil endre eller sletter prøver som ikke er kontrollert og arkivert, gjøres dette ved å gå til Ufullstendige registreringer for å hente opp ikke-arkivert prøver. Disse prøvene kan du gjøre de endringene du måtte ønske eller slette om det er behov for det. Nedenfor er veiledning for endring og sletting i EXPO Online.

Hvordan slette serier og prøver?
Hvordan slette stoff?
Hvordan endre prøveinformajson i trinn 1?
Hvordan legge til stoff til en prøve?
Hvordan endre feilregistrerte måleresultat?

 

Hvordan slette serier og prøver?

Prøver kan slettes i trinn 2- Registrer stoff eller trinn 4- Kontroller og arkiver. Hele serier kan kun slettes fra trinn 4.

I trinn 2- Registrer stoff:

  1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg deretter Ufullstendige registreringer.
  2. Klikk deretter på «Prøver og stoff» i den serien det gjelder.
  3. Marker prøven du ønsker å slette i trinn 2.
  4. Trykk på Slett prøve.

 • Velg Lagre for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette.

 

For å slette flere prøver gjennomføres punkt 3 og 4 til alle de ønskede prøvene er slettet. Merk ! Du kan ikke slette hele serien i trinn 2.

I trinn 4- Kontroller og arkiver:

 1. Gå inn på serien ved å klikke på REGISTRERING i hovedmenyen og deretter velg Ufullstendige registreringer.
 2. Klikk deretter på «Kontroller og arkiver» i den serien det gjelder.
 3. Marker prøven du ønsker å slette.
 4. Velg Slett prøve for å slette.
 5. Velg JA på spørsmålet: Ønsker du å slette valgt prøve?

Du kan kun slette en og en prøve. For å slette en hel serie må derfor punkt 3 til 5 over gjøres til alle prøvene i en serie er slettet.

 

Hvordan slette stoff?

 1. Gå til Ufullstendige registreringer som over, og velg «Prøver og stoff» for serien du ønsker å endre.
 2. I trinn 2 fjern avkrysningen av stoffet/stoffene fra alle prøvene i serien det skal fjernes fra.
 3. Velg Lagre for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette.

Dersom det ikke er mulig å fjerne avkryningen for et stoff, skyldes det at et måleresultat for stoffet er registrert. For å fjerne avkrysningen må du derfor gå til trinn 3-Registrer måleresultat, fjerne måleresultatet for den aktuelle prøven, Lagre og gå tilbake til trinn 2 og deretter fjerne avkrysningen.

 

Endre prøveinformasjon, stoff eller måleresultater

Hvordan endre prøveinformasjon?

 1. Gå til Ufullstendige registreringer og velg «Prøver og stoff» for serien du ønsker å endre som over.
 2. Merk den ønskede prøven ved å klikke på den i trinn 2 slik at prøveinformasjonen vises i trinn 1.
 3. Gjør de ønskede endringene for prøven i trinn 1, og klikk deretter på Oppdater prøven.
 4. Klikk Lagre i trinn 2 for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette registreringen.

Hvordan legge til stoff til en prøve?

 1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg deretter Ufullstendige registreringer.
 2. Klikk deretter på «Prøver og stoff» i den serien det gjelder.
 3. Marker den aktuelle prøven i trinn 2.
 4.  Bruk Velg stoff for å finne stoffet du ønsker å legge til.
 5. Marker stoffet i listen og trykk «OK»
 6. Klikk Lagre i trinn 2 for å avslutte eller Neste trinn>> for å fortsette registreringen.

Hvordan endre feilregistrerte måleresultater?

 1. Gå til Ufullstendige registreringer og velg «Prøver og stoff» for serien du ønsker å endre som over.
 2. Velg måleresultat for serien du ønsker å korrigere.
 3. Endre måleresultatene ved å klikke på den aktuelle verdien (cellen) og skriv inn det korrekte måleresultatet.
 4. Klikk deretter Lagre.

Hvis en celle er skravert uten at den skal være det betyr det at det ikke stoffet ikke er valgt for denne prøvern. For å korrigere dette gå tilbake til trinn 2 og legg til stoff i prøven, og deretter legg til måleresultat i trinn 3.

Tilbake til