Ufullstendige registreringer er registreringer som ikke er fullførte. Disse bør fullføres eller slettes dersom det er feilregistrerte serier og/eller prøver. Etter 30 dager vil du få en påminnelse på mail om serier og prøver som ikke er kontrollerte og arkivert.

 

Hvordan fullføre ufullstendige registreringer?

  1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg Ufullstendige registreringer.

  2. Velg fra listen den serien du ønsker å fullføre. Dersom du er usikker på hvor langt du har kommet i registreringen velg «Kontroller og arkiver», og bruk deretter <<Forrige trinn for å finne tilbake til der du avsluttet registreringen.
  3. Fullfør registrering med samme prosedyre som ved registrering ellers, se Hurtigveiledning for mer informasjon og tips om registreringen.

 

Hvordan slette ufullstendige registreringer?

  1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg Ufullstendige registreringer.
  2. Velg fra listen den serien du ønsker å slette. Velg «Kontroller og arkiver», og marker prøven(e) du ønsker å slette og velg Slett fra menyen. Du kan bare slette en og en prøve. For mer informasjon om sletting og redigering se her.
  • Informasjon om hvordan du kan endre eller slette serier, prøver, resultater og stoff.

Tilbake til