Nanomaterialer

STAMI forsker i større og større grad på nanomaterialer i arbeidsmiljløet, og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekt. Instituttets forskning på nanopartikler fordeler seg på både ultrafine partikler og fabrikkerte nanomaterialer.

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Criteria for grouping of manufactured nanomaterials to facilitate hazard and risk assessment, a systematic review of expert opinions.

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Characterization of the proteome and lipidome profiles of human lung cells after low dose and chronic exposure to multiwalled carbon nanotubes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: Investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials

publishedVersion

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effects on human bronchial epithelial cells following low-dose chronic exposure to nanomaterials: A 6-month transformation study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

In vitro genotoxicity testing of four reference metal nanomaterials, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide and silver: towards reliable hazard assessment

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of carbon nanotubes on intercellular communication and involvement of IL-1 genes

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Carbon Nanotube Emissions from Arc Discharge Production: Classification of Particle Types with Electron Microscopy and Comparison with Direct Reading Techniques

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Morphology, chemical composition and nanostructure of single carbon-rich particles studied by transmission electron microscopy: Source apportionment in workroom air of aluminium smelters

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Detection of multi-walled carbon nanotubes and carbon nanodiscs on workplace surfaces at a small-scale producer

Nyhet 29. april 2015

Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Involvement of IL-1 genes in the cellular responses to carbon nanotube exposure

Prosjekt 30. desember 2014

Nasjonalt (norsk) initiativ for utvikling av en felles tilnærming for regulatorisk testing av syntetiske nanomaterialer

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

NANOREG-EU prosjektet

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Inflammatoriske og kreftfremkallende effekter av karbonnanonrør

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala såkalt nanomaterialer. Nanomaterialer har mange g...

Avsluttet Prosjektperiode 2011 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske mekanismer for toksisitet av dieseleksospartikler

Både epidemiologiske og eksperimentelle studier har vist at luftforurensning er assosiert med økt risiko for å utvikle lungesykdommer...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Ukjent 11. desember 2014

National Institute of Occupational Safety and Health

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Exposure and emission measurements during production, purification, and functionalization of arc-discharge-produced multi-walled carbon nanotubes

Nyhet 3. september 2012

Små partiklar – stor påverknad?

Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar o...