Nanomaterialer

STAMI forsker i større og større grad på nanomaterialer i arbeidsmiljløet, og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekt. Instituttets forskning på nanopartikler fordeler seg på både ultrafine partikler og fabrikkerte nanomaterialer.

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Criteria for grouping of manufactured nanomaterials to facilitate hazard and risk assessment, a systematic review of expert opinions.

Landvik, Nina Elisabeth; Skaug, Vidar; Mohr, Benedicte; Verbeek, Jos; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Characterization of the proteome and lipidome profiles of human lung cells after low dose and chronic exposure to multiwalled carbon nanotubes

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Knittelfelder, Oskar; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi de Miranda; Vebraite, Vaineta; Shaposhnikov, Sergey; Slupphaug, Geir; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: Investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles

Hadrup, Niels; Bengtson, Stefan; Jacobsen, Nicklas R. ; Jackson, Petra; Nocun, Marek ; Saber, Anne T.; Jensen, Keld A. ; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials

publishedVersion

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Nikota, Jake; Banville, Allyson; Goodwin, Laura Rose; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole Lynn; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effects on human bronchial epithelial cells following low-dose chronic exposure to nanomaterials: A 6-month transformation study

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Rubio, Laura; Karlsson, Hanna; Marcos, Ricard; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

In vitro genotoxicity testing of four reference metal nanomaterials, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide and silver: towards reliable hazard assessment

El Yamani, Naouale; Collins, Andrew Richard; Rundén-Pran, Elise; Fjellsbø, Lise Marie; Shaposhnikov, Sergey; Zienolddiny, Shanbeh; Dusinska, Maria

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity

Poulsen, Sarah S.; Jackson, Petra; Kling, Kirsten; Knudsen, Kristina B.; Skaug, Vidar; Kyjovska, Zdenka O.; Thomsen, Birthe L.; Clausen, Per A.; Atluri, Rambabu; Berthing, Trine; Bengtson, Stefan ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of carbon nanotubes on intercellular communication and involvement of IL-1 genes

Arnoldussen, Yke Jildouw; Anmarkrud, Kristine Haugen; Skaug, Vidar; Apte, Ron N.; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Carbon Nanotube Emissions from Arc Discharge Production: Classification of Particle Types with Electron Microscopy and Comparison with Direct Reading Techniques

Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Tinnerberg, Hakan; Messing, Maria E.; Rissler, Jenny; Skaug, Vidar; Gudmundsson, Anders; Bohgar, Mats; Hedmer, Maria; Pagels, Joakim

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Morphology, chemical composition and nanostructure of single carbon-rich particles studied by transmission electron microscopy: Source apportionment in workroom air of aluminium smelters

Weinbruch, Stephan; Benker, Nathalie; Kandler, Konrad; Ebert, Martin; Ellingsen, Dag; Berlinger, Balazs; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Detection of multi-walled carbon nanotubes and carbon nanodiscs on workplace surfaces at a small-scale producer

Hedmer, Maria; Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Pagels, Joakim H.; Messing, Maria E.; Tinnerberg, Håkan

Nyhet 29. april 2015

Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å in...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Involvement of IL-1 genes in the cellular responses to carbon nanotube exposure

Arnoldussen, Yke Jildouw; Skogstad, Asbjørn; Skaug, Vidar; Kasem, Mayes; Haugen, Aage; Benker, Nathalie; Weinbruch, Stephan; Apte, Ron N.; Zienolddiny, Shanbeh

Prosjekt 30. desember 2014

Nasjonalt (norsk) initiativ for utvikling av en felles tilnærming for regulatorisk testing av syntetiske nanomaterialer

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

NANOREG-EU prosjektet

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Inflammatoriske og kreftfremkallende effekter av karbonnanonrør

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala såkalt nanomaterialer. Nanomaterialer har mange god...

Avsluttet Prosjektperiode 2011 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske mekanismer for toksisitet av dieseleksospartikler

Både epidemiologiske og eksperimentelle studier har vist at luftforurensning er assosiert med økt risiko for å utvikle lungesykdommer som...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Ukjent 11. desember 2014

National Institute of Occupational Safety and Health

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Exposure and emission measurements during production, purification, and functionalization of arc-discharge-produced multi-walled carbon nanotubes

Hedmer, Maria; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrick T.; Ludvigsson, Linus; Messing, Maria; Genberg, Johan; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Tinnerberg, Håkan; Pagels, Joakim

Nyhet 3. september 2012

Små partiklar – stor påverknad?

Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar og n...