Nanomaterialer

STAMI forsker i større og større grad på nanomaterialer i arbeidsmiljløet, og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekt. Instituttets forskning på nanopartikler fordeler seg på både ultrafine partikler og fabrikkerte nanomaterialer.

Prosjekt 22. mars 2023

Nanopartikler i medisinsk utstyr og arbeidstakernes helse (Safe-n-Medtech)

Målet med prosjektet er å kartlegge eksponeringen av nanopartikler under produksjon av nanoteknologibasert medisinsk utstyr og å undersøk...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 12. oktober 2021

Utvikling av realistiske metodar for testing og risikovurdering av nanomaterialar (PATROLS)

Prosjektet har som mål å utvikle effektive laboratorieteknikkar, og bioinformatiske verktøy som kan bli brukt til å gi betre risikovurder...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2021
Prosjekt 12. oktober 2021

Interaksjonar mellom immunceller og partiklar i utviklinga av lungerelaterte helseplager (PartiCell)

Arbeidarar som pustar inn partiklar kan utvikle akutte og kroniske helseplager som astma, KOLS, lungefibrose og hjarte-karsjukdomar. Føre...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Prosjekt 12. oktober 2021

Helseeffektar av nanocellulose – immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene

Prosjektet undersøker immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene, ved innanding av partiklar. Prosjektet fokuse...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Prosjekt 7. oktober 2021

Eksponeringskarakterisering ved produksjon av silisium og silisium-baserte nanopartikler (Silufta)

Dette prosjektet fokuserer på å identifisere og karakterisere eksponeringa i laboratoriet der Si-nanopartiklar blir produsert.

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Criteria for grouping of manufactured nanomaterials to facilitate hazard and risk assessment, a systematic review of expert opinions.

With the emergence of nanotechnology the number of manufactured nanomaterials (MNM) in production and use is constantly increasing. Expos...

Landvik, Nina Elisabeth; Skaug, Vidar; Mohr, Benedicte; Verbeek, Jos; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Characterization of the proteome and lipidome profiles of human lung cells after low dose and chronic exposure to multiwalled carbon nanotubes

The effects of long-term chronic exposure of human lung cells to multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and their impact upon cellular pro...

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Knittelfelder, Oskar; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi de Miranda; Vebraite, Vaineta; Shaposhnikov, Sergey; Slupphaug, Geir; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: Investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles

Intratracheal instillation serves as a model for inhalation exposure. However, for this, materials are dispersed in appropriate media tha...

Hadrup, Niels; Bengtson, Stefan; Jacobsen, Nicklas R. ; Jackson, Petra; Nocun, Marek ; Saber, Anne T.; Jensen, Keld A. ; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials

publishedVersion

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

The International Agency for Research on Cancer has classified one type of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as possibly carcinogeni...

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Background: The accumulation of MWCNTs in the lung environment leads to inflammation and the development of disease similar to pulmonary ...

Nikota, Jake; Banville, Allyson; Goodwin, Laura Rose; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole Lynn; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effects on human bronchial epithelial cells following low-dose chronic exposure to nanomaterials: A 6-month transformation study

The most plausible exposure route to manufactured nanomaterials (MNM) remains pulmonary inhalation. Yet, few studies have attempted to as...

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Rubio, Laura; Karlsson, Hanna; Marcos, Ricard; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

In vitro genotoxicity testing of four reference metal nanomaterials, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide and silver: towards reliable hazard assessment

There is serious concern about the potential harmful effects of certain nanomaterials (NMs), on account of their ability to penetrate cel...

El Yamani, Naouale; Collins, Andrew Richard; Rundén-Pran, Elise; Fjellsbø, Lise Marie; Shaposhnikov, Sergey; Zienolddiny, Shanbeh; Dusinska, Maria

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity

Lung deposition of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) induces pulmonary toxicity. Commercial MWCNT vary greatly in physicochemical pro...

Poulsen, Sarah S.; Jackson, Petra; Kling, Kirsten; Knudsen, Kristina B.; Skaug, Vidar; Kyjovska, Zdenka O.; Thomsen, Birthe L.; Clausen, Per A.; Atluri, Rambabu; Berthing, Trine; Bengtson, Stefan ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of carbon nanotubes on intercellular communication and involvement of IL-1 genes

An increasing amount of products containing engineered nanoparticles is emerging. Among these particles are carbon nanotubes (CNTs) which...

Arnoldussen, Yke Jildouw; Anmarkrud, Kristine Haugen; Skaug, Vidar; Apte, Ron N.; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Carbon Nanotube Emissions from Arc Discharge Production: Classification of Particle Types with Electron Microscopy and Comparison with Direct Reading Techniques

Introduction: An increased production and use of carbon nanotubes (CNTs) is occurring worldwide. In parallel, a growing concern is emergi...

Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Tinnerberg, Hakan; Messing, Maria E.; Rissler, Jenny; Skaug, Vidar; Gudmundsson, Anders; Bohgar, Mats; Hedmer, Maria; Pagels, Joakim

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Morphology, chemical composition and nanostructure of single carbon-rich particles studied by transmission electron microscopy: Source apportionment in workroom air of aluminium smelters

Weinbruch, Stephan; Benker, Nathalie; Kandler, Konrad; Ebert, Martin; Ellingsen, Dag; Berlinger, Balazs; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Detection of multi-walled carbon nanotubes and carbon nanodiscs on workplace surfaces at a small-scale producer

Background: The industrial use of novel-manufactured nanomaterials such as carbon nanotubes and carbon nanodiscs is increasing globally. ...

Hedmer, Maria; Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Pagels, Joakim H.; Messing, Maria E.; Tinnerberg, Håkan

Nyhet 29. april 2015

Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å in...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Involvement of IL-1 genes in the cellular responses to carbon nanotube exposure

The interleukin-1 (IL-1) family has been implicated in cellular responses to nanoparticles including carbon nanotubes (CNTs). IL-1α and β...

Arnoldussen, Yke Jildouw; Skogstad, Asbjørn; Skaug, Vidar; Kasem, Mayes; Haugen, Aage; Benker, Nathalie; Weinbruch, Stephan; Apte, Ron N.; Zienolddiny, Shanbeh

Prosjekt 30. desember 2014

Nasjonalt (norsk) initiativ for utvikling av en felles tilnærming for regulatorisk testing av syntetiske nanomaterialer

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

NANOREG-EU prosjektet

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Inflammatoriske og kreftfremkallende effekter av karbonnanonrør

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala såkalt nanomaterialer. Nanomaterialer har mange god...

Avsluttet Prosjektperiode 2011 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske mekanismer for toksisitet av dieseleksospartikler

Både epidemiologiske og eksperimentelle studier har vist at luftforurensning er assosiert med økt risiko for å utvikle lungesykdommer som...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Exposure and emission measurements during production, purification, and functionalization of arc-discharge-produced multi-walled carbon nanotubes

Background: The production and use of carbon nanotubes (CNTs) is rapidly growing. With increased production, there is potential that the ...

Hedmer, Maria; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrick T.; Ludvigsson, Linus; Messing, Maria; Genberg, Johan; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Tinnerberg, Håkan; Pagels, Joakim