Nanomaterialer

STAMI forsker i større og større grad på nanomaterialer i arbeidsmiljløet, og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekt. Instituttets forskning på nanopartikler fordeler seg på både ultrafine partikler og fabrikkerte nanomaterialer.

Prosjekt 12. oktober 2021

Utvikling av realistiske metodar for testing og risikovurdering av nanomaterialar (PATROLS)

Prosjektet har som mål å utvikle effektive laboratorieteknikkar, og bioinformatiske verktøy som kan bli brukt til å gi betre risikovurder...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2021
Prosjekt 12. oktober 2021

Interaksjonar mellom immunceller og partiklar i utviklinga av lungerelaterte helseplager (PartiCell)

Arbeidarar som pustar inn partiklar kan utvikle akutte og kroniske helseplager som astma, KOLS, lungefibrose og hjarte-karsjukdomar. Føre...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 12. oktober 2021

Helseeffektar av nanocellulose – immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene

Prosjektet undersøker immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene, ved innanding av partiklar. Prosjektet fokuse...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Prosjekt 7. oktober 2021

Eksponeringskarakterisering ved produksjon av silisium og silisium-baserte nanopartikler (Silufta)

Dette prosjektet fokuserer på å identifisere og karakterisere eksponeringa i laboratoriet der Si-nanopartiklar blir produsert.

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Criteria for grouping of manufactured nanomaterials to facilitate hazard and risk assessment, a systematic review of expert opinions.

With the emergence of nanotechnology the number of manufactured nanomaterials (MNM) in production and use is constantly increasing. Expos...

Landvik, Nina Elisabeth; Skaug, Vidar; Mohr, Benedicte; Verbeek, Jos; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Characterization of the proteome and lipidome profiles of human lung cells after low dose and chronic exposure to multiwalled carbon nanotubes

The effects of long-term chronic exposure of human lung cells to multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and their impact upon cellular pro...

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Knittelfelder, Oskar; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi de Miranda; Vebraite, Vaineta; Shaposhnikov, Sergey; Slupphaug, Geir; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: Investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles

Intratracheal instillation serves as a model for inhalation exposure. However, for this, materials are dispersed in appropriate media tha...

Hadrup, Niels; Bengtson, Stefan; Jacobsen, Nicklas R. ; Jackson, Petra; Nocun, Marek ; Saber, Anne T.; Jensen, Keld A. ; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials

publishedVersion

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

The International Agency for Research on Cancer has classified one type of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as possibly carcinogeni...

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework

Background: The accumulation of MWCNTs in the lung environment leads to inflammation and the development of disease similar to pulmonary ...

Nikota, Jake; Banville, Allyson; Goodwin, Laura Rose; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole Lynn; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effects on human bronchial epithelial cells following low-dose chronic exposure to nanomaterials: A 6-month transformation study

The most plausible exposure route to manufactured nanomaterials (MNM) remains pulmonary inhalation. Yet, few studies have attempted to as...

Phuyal, Santosh; Kasem, Mayes; Rubio, Laura; Karlsson, Hanna; Marcos, Ricard; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

In vitro genotoxicity testing of four reference metal nanomaterials, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide and silver: towards reliable hazard assessment

There is serious concern about the potential harmful effects of certain nanomaterials (NMs), on account of their ability to penetrate cel...

El Yamani, Naouale; Collins, Andrew Richard; Rundén-Pran, Elise; Fjellsbø, Lise Marie; Shaposhnikov, Sergey; Zienolddiny, Shanbeh; Dusinska, Maria

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity

Lung deposition of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) induces pulmonary toxicity. Commercial MWCNT vary greatly in physicochemical pro...

Poulsen, Sarah S.; Jackson, Petra; Kling, Kirsten; Knudsen, Kristina B.; Skaug, Vidar; Kyjovska, Zdenka O.; Thomsen, Birthe L.; Clausen, Per A.; Atluri, Rambabu; Berthing, Trine; Bengtson, Stefan ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of carbon nanotubes on intercellular communication and involvement of IL-1 genes

An increasing amount of products containing engineered nanoparticles is emerging. Among these particles are carbon nanotubes (CNTs) which...

Arnoldussen, Yke Jildouw; Anmarkrud, Kristine Haugen; Skaug, Vidar; Apte, Ron N.; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Carbon Nanotube Emissions from Arc Discharge Production: Classification of Particle Types with Electron Microscopy and Comparison with Direct Reading Techniques

Introduction: An increased production and use of carbon nanotubes (CNTs) is occurring worldwide. In parallel, a growing concern is emergi...

Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Tinnerberg, Hakan; Messing, Maria E.; Rissler, Jenny; Skaug, Vidar; Gudmundsson, Anders; Bohgar, Mats; Hedmer, Maria; Pagels, Joakim

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Morphology, chemical composition and nanostructure of single carbon-rich particles studied by transmission electron microscopy: Source apportionment in workroom air of aluminium smelters

Weinbruch, Stephan; Benker, Nathalie; Kandler, Konrad; Ebert, Martin; Ellingsen, Dag; Berlinger, Balazs; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Detection of multi-walled carbon nanotubes and carbon nanodiscs on workplace surfaces at a small-scale producer

Background: The industrial use of novel-manufactured nanomaterials such as carbon nanotubes and carbon nanodiscs is increasing globally. ...

Hedmer, Maria; Ludvigsson, Linus; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrik T.; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Pagels, Joakim H.; Messing, Maria E.; Tinnerberg, Håkan

Nyhet 29. april 2015

Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å in...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Involvement of IL-1 genes in the cellular responses to carbon nanotube exposure

The interleukin-1 (IL-1) family has been implicated in cellular responses to nanoparticles including carbon nanotubes (CNTs). IL-1α and β...

Arnoldussen, Yke Jildouw; Skogstad, Asbjørn; Skaug, Vidar; Kasem, Mayes; Haugen, Aage; Benker, Nathalie; Weinbruch, Stephan; Apte, Ron N.; Zienolddiny, Shanbeh

Prosjekt 30. desember 2014

Nasjonalt (norsk) initiativ for utvikling av en felles tilnærming for regulatorisk testing av syntetiske nanomaterialer

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

NANOREG-EU prosjektet

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Inflammatoriske og kreftfremkallende effekter av karbonnanonrør

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala såkalt nanomaterialer. Nanomaterialer har mange god...

Avsluttet Prosjektperiode 2011 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske mekanismer for toksisitet av dieseleksospartikler

Både epidemiologiske og eksperimentelle studier har vist at luftforurensning er assosiert med økt risiko for å utvikle lungesykdommer som...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Exposure and emission measurements during production, purification, and functionalization of arc-discharge-produced multi-walled carbon nanotubes

Background: The production and use of carbon nanotubes (CNTs) is rapidly growing. With increased production, there is potential that the ...

Hedmer, Maria; Isaxon, Christina; Nilsson, Patrick T.; Ludvigsson, Linus; Messing, Maria; Genberg, Johan; Skaug, Vidar; Bohgard, Mats; Tinnerberg, Håkan; Pagels, Joakim

Nyhet 3. september 2012

Små partiklar – stor påverknad?

Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar og n...