Kjemisk eksponering

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidslivets toksikologi

STAMI inviterer til kurset Arbeidslivets toksikologi 3. til 5. november 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesialisering i arbeid...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 14. mai 2018

Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

I en ny STAMI-rapport har STAMI sett på kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien, både i relasjon til utførel...