Kjemisk eksponering

Prosjekt 26. mai 2023

Dieseleksponering i petroleumsnæringen – Hva vet vi og hva vet vi ikke?

I dette prosjektet skal vi innhente og bearbeide kunnskap knyttet til dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Nyhet 1. september 2022

Ansatte i eventyrbad reagerer kraftigere på stoffer i vannet 

De som jobber i svømmehaller med mye vann i bevegelse, har høyere forekomst av øye-, nese og halsirritasjon enn ansatte i mer tradisjonel...

Nyhet 16. mai 2022

STAMI bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et helt nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap om å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer i...

Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for plantevernmidler og mikrobiologisk mangfold blant veksthusansatte

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eksponering for utvalgte plantevernmidler blant veksthusarbeidere i Norge, hvordan denne ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 15. oktober 2021

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksiste...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 14. mai 2018

Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

I en ny STAMI-rapport har STAMI sett på kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien, både i relasjon til utførel...