Det totale antallet industrielle kjemikalier i handel globalt er estimert til mellom 40.000 og 60.000. Mer enn 60 prosent av volumet av kjemikalier i EU er klassifisert som helsefarlig, mens rundt 35 prosent er skadelig for miljøet.

PARC er en forsknings- og innovasjonsplattform som har som mål å støtte kjemisk risikovurdering i EU og medlemsland med nye data, kunnskap, metoder, ekspertise og nettverk.

Nye verktøy

Resultatet fra dette prosjektet vil bli brukt som grunnlag til nye europeiske og nasjonale strategier for å redusere eksponering for farlige kjemikalier og deres innvirkning på helse og miljø. Målet vil være å skaffe nye lett tilgjengelige og brukbare data, sammen med nye vurderingsmetoder og verktøy.

Spesielt vil PARC bidra med kunnskap og verktøy for å identifisere nye, mindre farlige stoffer.

Prosjektet hadde offisiell oppstart 11. mai 2022.

Mer kunnskap om risikovurdering

− Det er et stort gap mellom antall kjemiske stoffer som er i omløp og kunnskap hvordan disse påvirker helsa vår. Vi trenger mer kunnskap om risikovurdering og regulering av eksponering, og det trengs nye metoder og tilnærminger for å håndtere dette. For STAMIs blir det spesielt viktig å sikre at arbeidshelse får en tydelig plass i prosjektet, forteller STAMIs PARC-mann, prosjektleder og forsker Steen Mollerup.

Dette blir det sjette store EU-prosjektet STAMI for tiden deltar i.

Instituttet er i godt selskap.

− Rundt 200 europeiske aktører fra 28 land er med, som inkluderer nasjonale og europeiske helse- og sikkerhetsbyråer samt forskningsorganisasjoner, opplyser prosjektlederen.

STAMI godt representert

− Prosjektet er organisert i ni arbeidspakker, og STAMI deltar i seks av disse. STAMIs hovedinnsats er utvikling av regulatorisk toksikologi gjennom nye metoder og mer effektive risikovurderinger med henblikk på å bedre arbeidsmiljø og helse, sier Mollerup.

Mer om PARC på nettsidene til ANSES, som koordinerer prosjektet