Hjem Prosjekter Undersøking av om styreneksponering kan g[...]

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksisterande kohortar av arbeidstakarar i plast- og gummiindustrien i Europa og USA.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

STAMI vil delta i arbeidet med oppbygging av eksponeringsdatabasen. Denne delen av prosjektet vert leia av Institute of Occupational Medicine (IOM) i Edinburgh.

Eksterne samarbeidspartnarar:
Aarhus Universitetssykehus (Danmark), NIOSH (USA), HSE og IOM (Storbritannia), Finnish Cancer Registry, Regional Health and Social Agency of the Emilia-Romagna and University-Hospital and Center for Cancer Prevention (Italia)

Få nyhetsbrev
Lukk