Prosjektleder

Prosjektdeltaker

STAMI vil delta i arbeidet med oppbygging av eksponeringsdatabasen. Denne delen av prosjektet vert leia av Institute of Occupational Medicine (IOM) i Edinburgh.

Eksterne samarbeidspartnarar:
Aarhus Universitetssykehus (Danmark), NIOSH (USA), HSE og IOM (Storbritannia), Finnish Cancer Registry, Regional Health and Social Agency of the Emilia-Romagna and University-Hospital and Center for Cancer Prevention (Italia)