STAMI-rapport nr. 4/2013. Hvordan jobbe på grønt for å forebygge konflikter? I en ny rapport presenteres erfaringene fra Norge i EU-prosjektet Conflictman. Det foreligger også et nytt veiledningshefte om forebygging og oppfølging av konflikter.

Prosjektet Conflictman (2010-2012) har vært et samarbeid mellom Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Arbeidstilsynet og STAMI i Norge, og samarbeidspartnerne i EU-landene; Litauen, Ungarn, Spania, England og Norge.

EU-prosjektet Conflict management in small and medium sized enterprises – Conflictman, bygger på arbeidet som ble gjort i det norske prosjektet Jobbing uten mobbing (JUM 2005-2007). I EU-prosjektet ville vi prøve ut og videreutvikle metoder og verktøy som ble utviklet i JUM for å tilpasse det til små og mellomstore virksomheter.

Målet for prosjektet var å utarbeide prosedyrer for konflikthåndtering for å forebygge alvorlige konflikter i små- og mellomstore virksomheter.

Videre ønsket vi å:
1. følge prosessen for å finne ut hvor skoen trykker
2. bidra til økt kompetanse gjennom opplæring og veiledning
3. spredning til andre arbeidsplasser og bransjer

For å nå disse målene, måtte partnerne i de ulike landene rekruttere pilotvirksomheter, som skulle utarbeide prosedyrer.

Heftet er et produkt av dette arbeidet og erfaringene.
Rapporten er et resultat av erfaringene og prosessen i de norske pilotene.

AFI har ledet prosjektet. Arbeidstilsynet og STAMI har hatt delansvar for de norske piloten.

Austad, Annik Apall; Jacobsen, Kirsti
STAMI-rapport;Nr.4 Årgang 14
Les publikasjon Åpen tilgang