Renholdsbransjen sysselsatte ca 45 000 personer i totalt ca 34 000 årsverk i Norge i 2010. Renholdere kan ha en høy eksponering for renholdsmidler og for vått arbeid, og renholdere har en betydelig økt forekomst av eksem og en vesentlig høyere forekomst av luftveisplager enn gjennomsnitt for alle yrker. Både arbeid i hjemmene og yrkeseksponering i renholdsbransjen med bruk av renholdskjemikalier er satt i forbindelse med økt risiko for astma og astmaliknende symptomer.

Ingen publiserte studier har, så langt STAMI har kunnet bringe på det rene, kunnet skille mellom ulike helserelaterte fraksjoner av aerosol som dannes ved bruk renholdskjemikalier i sprayform. STAMI ønsker derfor å gjennomføre en eksponeringsstudie for å kvantifisere slike fraksjoner, med tanke på mulig senere bruk i undersøkelser av lungefunksjon og parametre knyttet til inflammasjon i lunger ved aktuelle yrkeseksponeringer for slike aerosoler.

I prosjektet ble det etablert en analysemetode for sprayvaskemidler som leveres som konsentrat og som ferdig blandet produkt. Eksponeringsstudien besto av laboratorieforsøk hvor ulike typer sprayflasker (dyser) og et representativt utvalg av sprayvaskemidler ble undersøkt med henblikk på generering av respirabel, torakal og inhalerbar aerosolfraksjon. I tillegg vil det bli gjennomført personlige eksponeringsmålinger under relevante arbeidsoperasjoner hvor det benyttes sprayvaskemidler.

Eksterne samarbeidspartnere

Lilleborg Profesjonell

Ecolab

Økonomisk bidragsyter

NHOs arbeidsmiljøfond