Forskningsområde

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Eksponering for kjemikalier og biologiske agens forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering. STAMI arbeider blant annet med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk