Dag Ellingsen er forskningsdirektør ved STAMI.

Ansatte