Administrasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for lønn og personalforvaltning, økonomiforvaltning, HMS og bygningsdrift. Har du spørsmål vedrørende økonomi, regnskap eller faktura, ber vi deg kontakte okonomi@stami.no

Ansatte