Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling under STAMI som jobber med arbeidsmiljøovervåking.

NOA står bak og leverer Faktabok om arbeidmiljø og helse og verktøy for arbeidsmiljøfakta. Les mer om NOA.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk