Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI arbeider for å knytte sammen statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø for å gi en helhetlig framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge. NOA står bak og leverer Faktabok om arbeidmiljø og helse.