Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og –helse (NOA) utarbeider og publiserer statistikk og faktakunnskap om arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge.

NOA står bak og leverer Faktabok om arbeidmiljø og helse og verktøy for arbeidsmiljøfakta. Les mer om NOA.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk