Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling under STAMI som jobber med arbeidsmiljøovervåking.

NOA står bak og leverer Faktabok om arbeidmiljø og helse og verktøy for arbeidsmiljøfakta. Les mer om NOA.

Ansatte