Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle og følge opp instituttets kommunikasjonsstrategi, biblioteks- og dokumentasjonstjenester og instituttets undervisningstilbud. Her finner du også presse- og mediekontakter.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk