Kommunikasjon og opplæring

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle og følge opp instituttets kommunikasjonsstrategi, instituttet sine nettsider, intranett og profiler i sosiale medier. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og planlegge instituttets undervisningstilbud. Her finner du i tillegg presse- og mediekontakter.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk