Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle og følge opp instituttets kommunikasjon, instituttet sine nettsider, intranett og profiler i sosiale medier. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og planlegge instituttets kurstilbud. Her finner du i tillegg presse- og mediekontakter.

Ansatte