Gruppe for arbeidsmiljøkjemi utvikler kunnskap om kjemiske og biologiske eksponeringer i arbeidslivet. Gruppen gir råd og veiledning om prøvetaking og tilbyr analyser av luft- og biologiske prøver for yrkeseksponeringer. I tillegg til dette drifter gruppen den nasjonale databasen for eksponeringsmålinger (EXPO).