Hjem Nyheter Kartlegger partikler som dannes under las[...]

Kartlegger partikler som dannes under laserskjæring

Forskere fra STAMI har for første gang kartlagt partiklene arbeidstakere i norske laserskjæringsbedrifter utsettes for.

I Norge finnes det flere bedrifter som bearbeider metallplater ved bruk av høyenergilaser. Laserskjæringen utføres på ulike metallmaterialer, for eksempel aluminium, rustfritt og syrefast stål og titan. Eksponeringen fra laserskjæring på metall er tidligere ikke kartlagt i Norge.

Dannes høyt antall små partikler

Ved laserskjæring vil noe av materialet fordampe, for deretter å kondenseres som ultrafine partikler. En pilotstudie som ble gjort av STAMI våren 2019 viste at partiklene som ble målt i luften i hallen der arbeidstakerne jobbet med laserskjæring, hovedsakelig var mindre enn 75 nm (aerodynamisk diameter). Resultatene fra pilotstudien tyder på at kan det dannes et høyt antall små partikler ved laserskjæring.

I dette nye prosjektet ville forskerne finne ut mer om partiklene som dannes under laserskjæring av ulike metaller.

– Vi har funnet ut mer om hvilken størrelse partiklene og hvordan de er bygget opp kjemisk og morfologisk. Samtidig kartla vi eksponeringen gjennom arbeidsdagen i bedrifter som arbeidet med laserskjæring, forteller Stine Eriksen Hammer.

Forskerne fant at partiklene som ble dannet under laserskjæringen, var ultrafine kondensasjonspartikler mindre enn 300 nm. Dette betyr at partiklene som dannes, er så små at de kan trenge langt ned i lungene. Størrelsesfordelingen av partiklene var avhengig av materialet som ble skåret på. Kjemisk reflekterte partiklene i hovedsak metallplatene som ble skåret på.

Flere partikler ved skjæring i tynnere plater

Et annet interessant funn var at det er sammenheng mellom antallet partikler som ble dannet under laserskjæring og tykkelsen på metallplaten som ble skåret på. Laserskjæring av de tynneste metallplatene gav det høyeste partikkelantallet.

– Kartleggingen vår viser også at eksponeringen er lav og under gjeldene grenseverdier for støv og aktuelle metaller, forteller Eriksen Hammer.

– En forklaring på det kan være at laserskjæringen foregår ofte i lukket kabinett, med eller uten luftavsug. Dette gjør nok at den mulige eksponeringen ved laserskjæring av metallplater er lav, legger hun til.

Bly var det eneste stoffet som ikke lå godt under grenseverdien for forurensinger i arbeidsatmosfæren.

– Ved laserskjæring på blyholdig materiale bør metalleksponeringen følges opp, spesielt ved bruk av laserskjærere uten kabinett, konkluderer Eriksen Hammer.

 

Les rapport

Få nyhetsbrev
Lukk