Publisert

Som elektriker møter du mange spennende oppgaver gjennom jobben. Yrket skårer godt på tilfredshet og jobbsikkerhet, men er også forbundet med ulike risikoer og utfordringer. Elektrikere er spesielt utsatt for strømulykker, som kan forårsake akutte og langsiktige skader.

– Det er viktig at man til enhver tid jobber sikkert, nøyaktig og riktig slik at man på best mulig måte unngår skader og ulykker, sier Lars Ole Goffeng fra STAMI som har arbeidet mye med arbeidsmiljø i elektrobransjen.

Les mer om Strømulykke-appen stami.no/stromskader – En app som STAMI i samarbeid med bransjeorganisasjonene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utviklet. Her får du info om hvem som skal oppsøke medisinsk hjelp raskt etter en strømulykke, informasjon til helsepersonell samt informasjon til arbeidsgiver om varsling og oppfølging.