Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

 • Å jobbe med armene løftet kan gi skulderplager

  En nylig systematisk litteraturgjennomgang fra STAMI viser at det er en sammenheng mellom arbeid med armene løftet og skulderlidelser. Utsatte yrkesgrupper er blant andre tømrere, mekanikere, elektrikere og frisører.

 • Slik tar du vare på hendene på jobb

  Utsetter du hendene dine for mye vann, oljer eller kjemikalier på jobb? Dette kan irritere huden og fremkalle allergi. Her er tipsene for å forebygge arbeidsrelaterte hudproblemer.

 • Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

  Ny studie har sett på samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter fleire stader i kroppen. For lite søvn mellom vaktene kan vere ei av årsakene.

Kommende kurs hos STAMI

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen best mulig.

  Opplæring

 • Dagsseminar om mobbing i arbeidslivet – årsaker, konsekvenser og tiltak

  Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing. Seminaret arrangeres i samarbeid med Universitetet i Bergen. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til og konsekvenser av mobbing i arbeidslivet, samt forskning om intervensjoner, tiltak og behandling av de som rammes.

  Opplæring

 • Dagsseminar om spirometri 12. september

  STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

  Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

Opptak fra frokostseminar

Aktuelle publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk