Informasjon om prøvene og måleresultater registreres i en 4-trinns prosess.

Ingen andre enn virksomheten selv kan se informasjonen som du registrerer på vegne av din virksomhet. For å få tilgang til registrering må du enten ha rollen Energi, miljø og klima for din bedrift eller bli tildelt tilgang på vegne av din virksomhet. Mer informasjon om dette finner du under adgang og autorisasjon.

Det er ikke nødvendig å gjøre ferdig hele registreringen på en gang. Dersom en registrering er lagret, men ikke er kontrollert og arkivert vil den bli plassert under Ufullstendige registreringer. Derfra kan den raskt finnes frem for å fortsette registreringen. Dersom du registrerer samme type måling ofte vil Kopier tidligere registreringer effektivisere arbeidet med innlegging av prøver og resultater. Før prøvene er kontrollert og arkivert kan du gjøre endinger som å redigere eller slette prøver eller stoff.

I arkiv ligger alle virksomhetens prøver både kontrollerte og arkiverte og ufullstendig registreringer. Her kan det filtreres på den informasjonen som er ønskelig, som Serie-ID, Prøve-ID, sted for prøvetaking, yrke, stoff etc.

Import fra andre datasystemer er også mulig. Ta kontakt for mer informasjon, expo@stami.no.

 

 

Videre til

  • Hurtigveiledning for registrering av luftprøver i EXPO Online.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

Tilbake til