Tema

Olje og gass

Beskrivelse

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikalierisikoen i arbeidet. Olje- og gassektoren også har andre arbeidsmiljøeksponeringer som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Få nyhetsbrev
Lukk