Olje og gass

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikalierisikoen i arbeidet. Olje- og gassektoren også har andre arbeidsmiljøeksponeringer som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Prosjekt 8. juli 2019

Eksponering og helseeffekter ved gjenvinning av avfall fra oljeboring

Det har blitt rapportert om plager som lukt, hodepine og tretthet blant arbeidere som gjenvinner oljeboringsavfall . Eksponering på arbei...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 21. juni 2019

Hudproblemer hos arbeidere som håndterer oljeboringsavfall

Oljeholdig avfall var den største mengden av farlig avfall som ble samlet inn i 2012. Flere ansatte rapporterer om hudproblemer ved håndt...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2022
Nyhet 9. april 2019

Ny doktorgrad: Eksponering blant boredekksarbeidere og negative helseeffekter

Ny doktorgrad fra STAMI har kartlagt den luftbårne eksponeringen blant boredekksarbeidere offshore, og evaluert sammenhenger mellom slik ...

Nyhet 13. april 2018

Ny STAMI-rapport: Gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko

Olje- og gassproduksjon genererer en stor mengde oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles, renses og gje...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Pulmonary function and high-resolution computed tomography examinations among offshore drill floor workers

Purpose: The aim of this study was to assess short-term changes in pulmonary function in drill floor workers currently exposed to airborn...

Kirkhus, Niels Einar; Skare, Øivind; Ulvestad, Bente; Aaløkken, Trond Mogens; Günther, Anne; Olsen, Raymond; Thomassen, Yngvar; Samersaw-Lund, May Brit; Ellingsen, Dag

Nyhet 7. oktober 2015

Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning for m...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Occupational exposure to airborne contaminants during offshore oil drilling

The aim was to study exposure to airborne contaminants in oil drillers during ordinary work. Personal samples were collected among 65 dri...

Kirkhus, Niels Einar; Thomassen, Yngvar; Ulvestad, Bente; Woldbæk, Torill; Ellingsen, Dag

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri : Dagens eksponeringsbilde

STAMI-rapport nr. 3/2013. Denne rapporten oppsummerer arbeidet som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført i samarbeid med nærin...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Sluttrapport for prosjektet: Isocyansyres (ICAs) egenskaper som mulig problemkjemikalie i norsk olje- og gassindustri

STAMI-rapport nr. 7/2013. ICA som sådan brukes ikke i norsk olje- og gassindustri, men kan dannes ved termisk dekomponering av plast og m...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Questionnaire for diving personnel working on the Norwegian Continental Shelf

STAMI-rapport nr. 8/2013. Professional divers represent an occupational group in the offshore petroleum industry which operates in especi...

Prosjekt 30. desember 2014

Lungefunksjon blant ansatte eksponert for oljetåke offshore

Eksponeringssituasjonen ved oljeboring er komplisert. Som basis for borevæsken brukes som regel mineraloljer. Dessuten brukes en rekke ti...

Avsluttet Prosjektperiode 2010 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

Olje- og gassproduksjon genererer årlig mye avfall som sendes til behandlingsanlegg på land, hvor avfallet behandles og deponeres eller d...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Nyhet 6. oktober 2014

Reinsing og attvinning av avfall frå oljeboring

Forskarar ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) set no i gong eit forskingsprosjekt der ein ser nærare på eksponering for kjemiske og...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Perceived Mastery of Work among Shift Workers in the Norwegian Offshore Petroleum Industry

This study investigated associations between individual and work-related factors and perceived mastery of work among offshore shift worke...

Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar; Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Prevalence and occupational predictors of psychological distress in the offshore petroleum industry: a prospective study

Objectives: This study investigates the prevalence of psychological distress and stressors in the work environment as prospective predict...

Nielsen, Morten Birkeland; Tvedt, Sturle Danielsen; Matthiesen, Stig Berge

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Oil mist and vapour concentrations from drilling fluids: inter- and intra-laboratory comparison of chemical analyses

Objectives: There are no recognized analytical methods for measuring oil mist and vapours arising from drilling fluids used in offshore p...

Galea, Karen S.; Searl, Alison; Sánchez-Jiménez, Araceli; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Steinsvåg, Kjersti; Kruger, Kristi; MacCalman, Laura; Cherrie, John W.; Van Tongeren, Martie

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying and risk-perception as health hazards on oil rigs

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relative impact of workplace bullying and risk perception on the mental health a...

Nielsen, Morten Birkeland; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge; Eid, Jarle; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Mental distress among shift workers in Norwegian offshore petroleum industry - relative influence of individual and psychosocial work factors

Objective This study aimed to investigate the association between individual and psychosocial work factors and mental distress among offs...

Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar; Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Exposure to airborne organophosphates originating from hydraulic and turbine oils among aviation technicians and loaders

This study describes the potential for occupational exposure to organophosphates (OPs) originating from turbine and hydraulic oils, among...

Solbu, Kasper; Daae, Hanne Line; Thorud, Syvert; Ellingsen, Dag; Lundanes, Elsa; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Work-related musculoskeletal disorders in Norway's offshore petroleum industry

Background Since 1992, physicians have reported work-related diseases among workers in Norway's offshore petroleum industry to the Petrol...

Morken, Tone; Mehlum, Ingrid Sivesind; Moen, Bente Elisabeth