Olje og gass

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikalierisikoen i arbeidet. Olje- og gassektoren også har andre arbeidsmiljøeksponeringer som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Publikasjoner

Oil mist and vapour concentrations from drilling fluids: inter- and intra-laboratory comparison of chemical analyses

Objectives: There are no recognized analytical methods for measuring oil mist and vapours arising from drilling fluids used in offshore p...

Galea, Karen S.; Searl, Alison; Sánchez-Jiménez, Araceli; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Steinsvåg, Kjersti; Kruger, Kristi; MacCalman, Laura; Cherrie, John W.; Van Tongeren, Martie

Publikasjoner

Bullying and risk-perception as health hazards on oil rigs

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relative impact of workplace bullying and risk perception on the mental health a...

Nielsen, Morten Birkeland; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge; Eid, Jarle; Einarsen, Ståle

Få nyhetsbrev
Lukk