Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer har blitt knyttet opp mot ulike eksponeringer som risikofaktorer. Faktorer som kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler og kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Nyhet 31. august 2020

Har sett på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og hjerte- og karsykdom

Den Nordiske Ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har vurdert sammenhengen mellom kjemisk eksponering i arbeidsm...

Prosjekt 14. august 2020

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med p...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, fors...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 17. februar 2020

AVLYST: NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

26.-28. mai 2020 kan du delta på NIVA-kurset som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er Me...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Silica exposure increases the risk of stroke but not myocardial infarction - A retrospective cohort study

Nyhet 19. januar 2017

Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver. En 15 måneders oppfølgingsundersøkelse

Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden gjennom å tilby et akt...

Nyhet 26. april 2016

STAMI-TV: Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokost...

Nyhet 20. april 2016

Eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død både i industri- og utviklingsland, og enkelte faktorer i arbeidsmiljøet kan v...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Nyhet 7. januar 2016

Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Prosjekt 30. desember 2014

Lange arbeidsdager og komprimert arbeidstid – en risikofaktor for hjertesykdom og ulykkesrisiko

Arbeidstidslovgivningen er under debatt i mange europeiske land, også i Norge. Det er derfor behov for solid kunnskap om ulike arbeidsti...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innfl...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for ultrafine partikler i arbeid og risiko for hjerte- og karsykdom

Flere undersøkelser de senere årene har vist en økt risiko for hjerte- og karsykdom i almenbefolkningen i forbindelse med høy utendø...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Nyhet 3. november 2012

Høge krav og låg kontroll i jobben gjev auka risiko for hjarte-karsjukdom

Arbeidstakarar som både opplever høge psykologiske krav og har lite kontroll over eigen arbeidskvardag, har 23 prosent større risiko e...

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Cardiovascular responses to and modulation of pressure pain sensitivity in normotensive, pain-free women

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Polymorphisms of adrenergic cardiovascular control genes are associated with adolescent chronic fatigue syndrome