Tema

Hjerte- og karsykdommer

Beskrivelse

Hjerte- og karsykdommer har blitt knyttet opp mot ulike eksponeringer som risikofaktorer. Faktorer som kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler og kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Få nyhetsbrev
Lukk