Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer har blitt knyttet opp mot ulike eksponeringer som risikofaktorer. Faktorer som kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler og kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Publikasjoner

Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver. En 15 måneders oppfølgingsundersøkelse

STAMI-rapport nr. 1/2017. Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden ...

Skogstad, Marit; Skare, Øyvind; Lunde, Lars-Kristian; Mamen, Asgeir; Aass, Hans-Christian; Einarsdóttir, Elín; Alfonso, Jose Hernán; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente

Publikasjoner

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Abstract: Background Cross-sectional studies of occupational noise and cardiovascular effects show an association between noise and hyper...

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Prosjekt 30. desember 2014

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innfly...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Få nyhetsbrev
Lukk