Hjem Prosjekter Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert [...]

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innflytelse på deres kardiovaskulære status. Veiarbeidere er eksponert for dieselavgasser og veistøv, noe som muligens kan påvirke deres kardiovaskulære status negativt. Undersøkelsen knyttes opp mot et frivillig treningsmotivasjonsprogram som arbeidsgiver tilbyr alle ansatte (n=1500). Aktivitet måles med et aktivitetsarmbånd som bæres av deltagerne 24 timer i døgnet. Aktivitetsnivået overføres til mobil eller nettbrett via Bluetooth hvor den enkelte deltager ser sin aktivitet og man kan delta i en virtuell lagkonkurranse på nett.  Hypotesen er at man gjennom motivasjonsprogrammet kan øke den individuelles aktivitet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Alle som ønsker det vil bli undersøkt med blodprøver (inflammasjonsmediatorer, glukosetoleranse og lipidstatus), blodtrykk, KMI undersøkelse og O2-opptak før programmet starter. Undersøkelsene gjentas etter det to måneders lange motivasjonsprogrammets slutt og tilslutt ett år etter baseline.

Livstilsvaner registreres gjennom et spørreskjema. Størrelsen av gruppen vil være basert på styrkeberegninger og på hva som er praktisk og økonomisk realiserbart. Basert på utvalgsstørrelsen i tilsvarende studier så antar vi at den bør inkludere minst 100 personer.

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap omkring helseeffekter ved arbeidsmotivert trening med en yrkesarena der det også er et ytre agens, veistøv og dieselavgasser, som kan tenkes å påvirke inflammasjonen.

Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap omkring eksponering for trening og helseeffekter der trening er en mulig intervensjon i forhold til støvbetinget inflammasjon. Kohorten blir delt i grupper relatert til treningseksponering, noe som kunne gi interessante opplysninger om dose-respons sammenhenger. Resultatene vil også være av interesse for arbeidslivet generelt og for den generelle befolkning.

Eksterne samarbeidspartnere

Mesta, Ullevål sykehus og Norges Helsehøyskole

Økonomisk bidragsyter

Statoil Norge AS Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning

Få nyhetsbrev
Lukk