STAMI-rapport

Publisert

  • 2017

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 1/2017. Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden gjennom å tilby et aktivitetsprogram. Samtidig ønsket arbeidsgiveren å se om aktivitetsprogrammet ga helseeffekter.

I denne undersøkelsen har vi sett på fysiologiske effekter av dette aktivitetsprogrammet. I tillegg til at ansatte ble oppfordret til å øke egen fysisk aktivitet, kunne de også danne lag som konkurrerte mot andre lag. En gruppe på 121 av veiarbeidere og kontoransatte ønsket å delta i undersøkelsen og ble fulgt opp med blodtrykksundersøkelse, diverse blodprøver slik som kolesterol, betennelsesmarkører og en kondisjonstest før og etter et 8-ukers aktivitetsprogram. Femten måneder etter at aktivitetsprogrammet begynte ble blodtrykk og blodprøvene gjentatt.

Skogstad, Marit; Skare, Øyvind; Lunde, Lars-Kristian; Mamen, Asgeir; Aass, Hans-Christian; Einarsdóttir, Elín; Alfonso, Jose Hernán; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente

Les publikasjon Åpen tilgang