Genetiske faktorer

Genene har stor betydning for hvordan kroppen er i stand til å bearbeide potensielt farlige stoffer. Noen blir syke ved lave mengder, mens andre tåler mer.

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 27. mai 2019

Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adresse...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 2. april 2019

Årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid

Hvorfor er sykepleiere som jobber om natten mer utsatt for brystkreft? STAMI undersøker de underliggende biologiske mekanismene som kan...

Nyhet 7. mars 2018

Mobbing, genetikk og smerte

Mobbing er et utbredt problem på norske arbeidsplasser, og kan føre til alvorlige helseproblemer – deriblant smerte. Vi vet fra tidli...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Analysis of parent-of-origin effects on the X chromosome in asian and european orofacial cleft triads identifies associations with DMD, FGF13, EGFL6, and additional loci at Xp22.2

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen - muligheter og begrensninger

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Circadian gene methylation in rotating-shift nurses: a cross-sectional study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Influence of catechol-O-methyltransferase Val158Met on fear of pain and placebo analgesia

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A new approach to chromosome-wide analysis of X-linked markers identifies new associations in Asian and European case-parent triads of orofacial clefts

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genetic predictors of recovery in low back and lumbar radicular pain

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rotating night work, lifestyle factors, obesity and promoter methylation in BRCA1 and BRCA2 genes among nurses and midwives

Nyhet 14. juli 2017

Ukjente genvarianter påvirker lungekreft

Resultater fra en stor multinasjonal studie der STAMI deltok ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Genetics. Biolo...

Nyhet 22. mai 2017

Ny doktorgrad: FOXA-gener og lungekreft

Stipendiat Audun Trygge Haugen Bersaas vil den 2. juni forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) på Statens arbeids...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

High birth weight and perinatal mortality among siblings: A register based study in Norway, 1967-2011

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Genes associated with persistent lumbar radicular pain; a systematic review

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Estrogen receptor expression and gene promoter methylation in non-small cell lung cancer - a short report

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Common genetic variations in cell cycle and DNA repair pathways associated with pediatric brain tumor susceptibility