Genetiske faktorer

Genene har stor betydning for hvordan kroppen er i stand til å bearbeide potensielt farlige stoffer. Noen blir syke ved lave mengder, mens andre tåler mer.

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 27. mai 2019

Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adressere...

Nyhet 2. april 2019

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekan...

Nyhet 7. mars 2018

Mobbing, genetikk og smerte

Mobbing er et utbredt problem på norske arbeidsplasser, og kan føre til alvorlige helseproblemer – deriblant smerte. Vi vet fra tidligere...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Analysis of parent-of-origin effects on the X chromosome in asian and european orofacial cleft triads identifies associations with DMD, FGF13, EGFL6, and additional loci at Xp22.2

Skare, Øivind; Lie, Rolv T.; Haaland, Øystein Ariansen; Gjerdevik, Miriam; Romanowska, Julia; Gjessing, Håkon K.; Jugessur, Astanand

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen - muligheter og begrensninger

Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Circadian gene methylation in rotating-shift nurses: a cross-sectional study

Reszka, Edyta; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Jablonska, Ewa; Kaluzny, Pawel; Bukowska-Damska, Agnieszka; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population

Li, Y.; Xiao, X.; Han, Y.; Gorlova, O.; Qian, D.; Leigh, N.; Johansen, J.S.; Barnett, M.; Chen, C.; Goodman, G.; Cox, A. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Skare, Øivind; Petersen-Øverleir, Marte; Notø, Heidi Ødegaard; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Reszka, Edyta; Peplonska, Beata; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Influence of catechol-O-methyltransferase Val158Met on fear of pain and placebo analgesia

Forsberg, June Thorvaldsen; Gjerstad, Johannes; Flaten, Magne; Aslaksen, Per M.

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A new approach to chromosome-wide analysis of X-linked markers identifies new associations in Asian and European case-parent triads of orofacial clefts

Skare, Øivind; Gjessing, Håkon K.; Gjerdevik, Miriam; Haaland, Øystein Ariansen; Romanowska, Julia; Lie, Rolv T.; Jugessur, Astanand

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes

McKay, James D; Hung, Rayjean J; Han, Younghun; Zong, Xuchen; Carreras-Torres, Robert; Christiani, David C; Caporaso, Neil E; Johansson, Mattias; Xiao, Xiangjun; Li, Yafang; Byun, Jinyoung ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Arnoldussen, Yke Jildouw; Skaug, Vidar; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genetic predictors of recovery in low back and lumbar radicular pain

Bjorland, Siri; Røe, Cecilie; Moen, Aurora Lie; Schistad, Ellina Iordanova; Aqsa, Mahmood; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rotating night work, lifestyle factors, obesity and promoter methylation in BRCA1 and BRCA2 genes among nurses and midwives

Peplonska, Beata; Bukowska, Agnieszka; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Reszka, Edyta

Nyhet 14. juli 2017

Ukjente genvarianter påvirker lungekreft

Resultater fra en stor multinasjonal studie der STAMI deltok ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Genetics. Biolo...

Nyhet 22. mai 2017

Ny doktorgrad: FOXA-gener og lungekreft

Stipendiat Audun Trygge Haugen Bersaas vil den 2. juni forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) på Statens arbeidsm...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

High birth weight and perinatal mortality among siblings: A register based study in Norway, 1967-2011

Kristensen, Petter; Keyes, Katherine M.; Susser, Ezra; Corbett, Karina; Mehlum, Ingrid Sivesind; Irgens, Lorentz M.

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Genes associated with persistent lumbar radicular pain; a systematic review

Bjorland, Siri; Moen, Aurora Lie; Schistad, Ellina Iordanova; Gjerstad, Johannes; Røe, Cecilie

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Estrogen receptor expression and gene promoter methylation in non-small cell lung cancer - a short report

Tekpli, Xavier; Skaug, Vidar; Bæra, Rita; Phillips, David H.; Haugen, Aage; Mollerup, Steen Kristen

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Common genetic variations in cell cycle and DNA repair pathways associated with pediatric brain tumor susceptibility

Fahmideh, Maral Adel; Lavebratt, Catharina; Schüz, Joachim; Röösli, Martin; Tynes, Tore; Grotzer, Michael; Johansen, Christoffer; Kuehni, Claudia E.; Lannering, Birgitta; Prochazka, Michaela; Schmidt, Lisbeth S. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Noro, Rintaro; Ishigame, Teruhide; Walsh, Naomi; Shiraishi, Kouya; Robles, Ana I.; Ryan, Bríd M.; Schetter, Aaron J.; Bowman, Elise D.; Welsh, Judith A.; Seike, Masahiro; Gemma, Akihiko ...