Avhandlingen viser at mestringsevne og genetiske faktorer kan påvirke den destruktive effekten av mobbing. Det konkluderes at effekten av mobbing er sterkere enn tidligere rapportert.

Daniel Pitz Jacobsen forsvarte sin doktorgradavhandling «Psychological and physiological factors underlying stress-induced health complaints in victims of bullying» ved STAMI 3. juni 2019.

Mer info

  • Utfyllende informasjon om disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider.