Hjem Publikasjoner Evaluating biomarkers of exposure to elec[...]

Evaluating biomarkers of exposure to electric welding aerosol

Zibarev, E. V.; Chashchin, M. V.; Nikonova, S. M.; Kusraeva, Z. S.; Kuz'min, A. V.; Ellingsen, Dag; Thomassen, Yngvar
Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia Institut mediciny truda, Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia
Få nyhetsbrev
Lukk