Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø handler om forholdene i arbeidsmiljøet som påvirker ansatte enten indirekte via egenskaper ved arbeidsplassen eller og arbeidsredskapene, eller direkte ved bruk av kroppen.

 

Den indirekte påvirkningen kan være fysiske faktorer som for eksempel stråling, støy, vibrasjoner, varme eller kulde. Den direkte påvirkningen finner sted gjennom at man må bruke kroppen til å utføre tungt, statisk eller gjentakende arbeid, men også at man har stillesittende arbeid. Dette kaller vi mekaniske eller ergonomiske faktorer i arbeidet.

På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til muskelskjelettlidelser, smerter og det mekaniske og ergonomiske arbeidsmiljøet og på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling.

→ Les mer om «Hva er fysisk arbeidsmiljø».

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk